Burgemeester Westerveld overtrad wet inzake wolf

Burgemeester Westerveld overtrad wet inzake wolf

In juli 2023 heeft Fauna4Life aangifte gedaan tegen onder andere de (loco)burgemeester van Westerveld vanwege het geven van toestemming voor het doden van een wolf. Vandaag ontvingen wij een brief van het OM, waarin wordt aangegeven dat het onderzoek naar deze zaak is afgerond en is besloten om de zaken te seponeren. Uit het onderzoek is echter gebleken dat onze aangifte volkomen terecht was en de betrokkenen de wetgeving wel degelijk hebben overtreden.

Het incident
Het zou gaan om een aanval van een wolf op schapen. De schapenboer werd door de wolf gebeten, toen hij probeerde te voorkomen dat de wolf het omrasterde weiland verliet. Daarbij heeft hij de wolf zeer waarschijnlijk met een schep geslagen. Het dier verstopte zich vervolgens onder de zonnepanelen op het weiland. Een aantal uur later gaf de (loco)burgemeester toestemming om de wolf dood te schieten.
Wolven zijn streng beschermde dieren, die in principe niet mogen worden gedood. Er zijn richtlijnen vastgelegd, voor gevallen waarbij sprake is van gevaar voor de openbare veiligheid. In het uiterste geval mag een wolf worden gedood.

Oordeel OM
Het OM geeft ons in feite volkomen gelijk. Volgens het OM was er geen sprake van een acute, levensbedreigende situatie voor mensen, aangezien de wolf opgesloten zat op het perceel. Ook was er geen sprake van een probleemwolf, maar van een wolf die gevangen zat en uitsluitend natuurlijk (vlucht)gedrag vertoonde. Het OM meent dat de burgemeester en locoburgemeester anders hadden moeten handelen. Voorafgaand aan de beslissing om de wolf dood te schieten, is geen deskundige op het gebied van wolven geraadpleegd, terwijl daar voldoende tijd voor was. De alternatieven voor afschot zijn bovendien onvoldoende verkend.
Maar omdat de burgemeester en locoburgemeester hebben gehandeld in het kader van de Gemeentewet en het bevel tot afschieten van de wolf wordt aangemerkt als exclusieve bestuurstaak, zijn ze strafrechtelijk immuun. Met andere woorden, kan het OM de burgemeester en locoburgemeester hier niet voor vervolgen.

Ook het handelen van de boer zelf was verkeerd, aldus het OM. Hij hield de wolf in strijd met de wet bewust gevangen en ging zelfs de confrontatie met het dier aan, wat uiteindelijk tot zijn dood heeft geleid. Het OM kan echter niet bewijzen dat de boer met opzet heeft gehandeld, zodat ook hij niet zal worden vervolgd.

Regels verduidelijkt
De dood van het arme dier heeft er overigens wel toe geleid dat er meer duidelijkheid is gekomen met betrekking tot de regelgeving inzake uitzonderingssituaties. Er zijn nieuwe richtsnoeren opgesteld, waaruit blijkt dat een confrontatie tussen mens en wolf niet zonder meer, en zeker niet zonder raadpleging van een deskundige, kan eindigen in afschot van de wolf.

21 juni 2024

Pin It on Pinterest