Categorie: <span>Vossenjacht</span>

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door
27 oktober 202127 oktober 2021
Bericht

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door

Eerder dit jaar stapten Animal Rights & Fauna4Life samen naar de rechter om het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland te voorkomen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer en moet predatie van grondbroedende vogels...

Ook in Utrecht naar rechter: stop nachtelijk afschot vossen
17 april 202117 april 2021
Bericht

Ook in Utrecht naar rechter: stop nachtelijk afschot vossen

Vorig jaar gaf de provincie Utrecht toestemming om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers op vossen te schieten. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan. Volgens het oordeel van een interne adviescommissie blijkt onvoldoende wat de relatie is tussen de populatie vossen en mogelijke schade...

Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland
5 maart 20215 maart 2021
Bericht

Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland

Na Groningen, Utrecht en Zeeland heeft ook de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor het nachtelijk afschieten van vossen ter bescherming van bodembroedende vogels. In al deze provincies lopen juridische procedures. Eerder dit jaar oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. Fauna4Life en Animal Rights gaan ook...

Stop nachtelijk afschot vossen
27 januari 202127 januari 2021
Bericht

Stop nachtelijk afschot vossen

De dierenbelangenorganisaties Fauan4Life en Animal Rights stappen gezamenlijk naar de rechter. Ze willen het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland tot en met 2024 voorkomen. Eerder deze maand oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. Ook in Utrecht en Groningen lopen juridische procedures. De organisaties: “Het...

Toch weer nachtelijk afschot vossen Groningen
22 januari 202122 januari 2021
Bericht

Toch weer nachtelijk afschot vossen Groningen

De provincie Groningen heeft opnieuw toestemming gegeven om in de nachtelijke uren met behulp van kunstlicht op vossen te schieten. Die ontheffing werd vorig jaar ook verleend. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights maakten bezwaar. Deze bezwaren werden na advies van een onafhankelijke commissie gegrond verklaard, waarna de provincie het besluit introk. De organisaties: “Ook...

Rechter verbiedt nachtelijk vossenafschot
13 januari 202113 januari 2021
Bericht

Rechter verbiedt nachtelijk vossenafschot

Jagers in Zuid-Holland mogen niet langer in het holst van de nacht met kunstlicht en nachtkijkers op vossen schieten. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit van de provincie vernietigd. Volgens de rechter ontbreekt een deugdelijke motivering en is het besluit onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen. De toestemming tot afschot gold t/m juni 2023....

Ook nachtelijk afschot van vossen in Zeeland
8 december 20208 december 2020
Bericht

Ook nachtelijk afschot van vossen in Zeeland

Net als Groningen, Zuid-Holland en Utrecht wil ook de provincie Zeeland toestemming geven voor de nachtelijke bestrijding van vossen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer, en moet predatie van grondbroedende vogels voorkomen. Fauna4Life en...

Nachtelijk afschot vossen in Zuid-Holland
14 november 202014 november 2020
Bericht

Nachtelijk afschot vossen in Zuid-Holland

Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden veel jonge vossen gevangen met kastvallen en vervolgens gedood. In 2019 verleende de provincie...

Utrecht gaat ’s nachts vossen afschieten
11 oktober 202011 oktober 2020
Bericht

Utrecht gaat ’s nachts vossen afschieten

De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers vossen te schieten. De ontheffing loopt door tot en met 2025 en mag gebruikt worden in weidevogelgebieden en rondom bedrijven met vrije uitloopkippen. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn woest en maken bezwaar....

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan
7 oktober 20207 oktober 2020
Bericht

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan

Jagers in Groningen mogen niet langer ’s nachts op vossen schieten. De provincie heeft haar besluit dat tot 2024 van kracht was, ingetrokken na de bezwaren van stichtingen Fauna4Life en Animal Rights. Vossen mochten ’s nachts midden in de paar-, kraam- en zoogperiode rondom weidevogelgebieden worden gedood. De organisaties: “Op geen enkele manier is aannemelijk...

Pin It on Pinterest