Ons vijf-jarig jubileummagazine nu ook digitaal te lezen

Ons vijf-jarig jubileummagazine nu ook digitaal te lezen

Ter ere van ons vijfjarig jubileum hebben wij een magazine uitgebracht. Hierin besteden wij aandacht aan de interviews die wij de afgelopen jaren hebben gepubliceerd op onze website. Hoewel het om personen gaat uit allerlei verschillende disciplines, zoals wetenschappers en schrijvers, is er wel een rode lijn in hun verhaal te ontdekken. Zij vinden allemaal dat de natuur sterk onder druk staat en dat met name roofdieren ten onrechte de schuld krijgen van de achteruitgang van andere diersoorten. Zij stellen onder andere: ‘Predatie is geen probleem, zolang het habitat op orde is’ en ‘Intensivering van de landbouw met te lage waterstanden, schaalvergroting, eenvormiger worden van de vegetatie heeft geleid tot ‘akkers’ met uitsluitend Engels raaigras, waar geen insecten, het voedsel voor weidevogelkuikens, meer voorkomen’ en ‘Om weidevogels als de grutto van de ondergang te behoeden moet de landbouw op de schop’. Zij vinden dat er een omslag moet worden gemaakt naar biologische landbouw. Daarnaast zijn meerdere geïnterviewden van mening dat jagers een veel te grote rol spelen in het natuurbeleid. Eén verwoordt het als volgt: ‘Ik vind het krankzinnig dat wij natuurbeheer overlaten aan jagers die daar alleen maar een eigen belang, namelijk het afschot, bij hebben. Zij zullen nooit objectief onderzoek toelaten.’ Ondanks de sterke jachtlobby en het feit dat jagers vertegenwoordigd zijn op alle niveaus van beleid en bestuur, heeft Fauna4Life door middel van juridische procedures diverse successen geboekt, zoals elders op deze website is te zien. Onze organisatie probeert overal in het land op basis van de uitgangspunten in de wet te voorkomen dat dieren ten onrechte worden gedood.

Wil jij een gedrukt bewaarexemplaar ontvangen? Word donateur van Fauna4Life en ontvang het magazine gratis. Donateur worden kan al vanaf € 2,50 per maand. Het is ook te bestellen voor € 3 via secretaris@fauna4life.nl

Pin It on Pinterest