Bekijk hier het overzicht van publicaties rondom biodiversiteit

Geactualiseerde Rode Lijst Bijen, april 2018 (pdf)

Klein, D., R.J. Bink, C.J.F. ter Braak, R. van Grunsven, W.A. Ozinga, I. Roessink, J.A. Scheper, A.M. Schmidt, M.F. Wallis de Vries, R. Wegman, F.F. van der Zee en Th. Zeegers, 2018. Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes. Wageningen Environmental Research, rapport 2871 (pdf)

Pin It on Pinterest