Publicaties inzake wolven

Jennifer L. Raynor, Corbett A. Grainger and Dominic P. Parker, Quantifying Economic Benefits of Apex Predators:  Effects of Wolves on Deer-Vehicle Collisions, 2019, Department of Economics, Wesleyan University, USA pdf

Effectieve en praktisch uitvoerbare preventieve maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven, Frans van Bommel, Leo Linnartz & Liesje Floor (Van Bommel Faunawerk en ARK Natuurontwikkeling, 2015) pdf

Lynxen en Wolven – Het Natuurbeschermingsrecht en de Terugkeer van Grote Roofdieren naar Nederland, Mr.dr. A. Trouwborst & prof.mr. C.J. Bastmeijer (2010) pdf

Overzicht van schade en preventieve maatregelen in het geval van wolven, vossen en marterachtigen pdf

Wolven spelen rol in regulering ziekte in prooidierpopulaties. Wolves contribute to disease control in a multi-host system pdf

Grey wolf (Canis lupus) predation on livestock in relation to prey availability, Andrea Janeiro-Oteroa,Thomas M. Newsome, Lily M. Van Eeden, William J. Rippled, Carsten F. Dormanna, Biological Conservation, Volume 243, March 2020 pdf

Brochure: Bescherming van vee tegen wolven pdf

Pin It on Pinterest