Categorie: <span>Politiek</span>

Konijn voorlopig op vrijstellingslijst. Fauna4Life start bodemprocedure
16 augustus 202216 augustus 2022
Bericht

Konijn voorlopig op vrijstellingslijst. Fauna4Life start bodemprocedure

Fauna4Life en Animal Rights hebben drie weken geleden de Staat gedagvaard en de rechter gevraagd om de vrijstelling, op basis waarvan het konijn door grondgebruikers in het hele land mag worden gedood, onmiddellijk buiten werking te stellen. (klik hier voor nadere toelichting) Vandaag deed de rechter uitspraak en heeft dit verzoek helaas afgewezen. De rechter...

Fazanterie in Deurne legt loodje
22 november 202123 november 2021
Bericht

Fazanterie in Deurne legt loodje

In Deurne, in het buurtschap Klein Bruggen, is een van oudsher zeer grote fazanterie van een bekende jagersfamilie met duizenden fazanten, dit jaar niet meer opgestart. De rennen liggen er leeg bij. Een, voor zowel de fazanten zelf als de hele natuur, geweldige ontwikkeling. In april besloot het gemeentebestuur van Deurne de plezierjacht op de...

Ministerie der jagers
5 oktober 20215 oktober 2021
Bericht

Ministerie der jagers

‘Beste mevrouw Demir. Het is duidelijk: u moet de jacht niet. Sommigen plachten zelfs te zeggen: u bent geen minister van Jacht, u bent minister tegen Jacht,’ schreef Maarten Goethals, spreekbuis van Hubertus Vereniging Vlaanderen op 25 september, waarop de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir antwoordde: ‘Ik ben...

Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?
7 september 20217 september 2021
Bericht

Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?

De jacht wordt vaak neergezet als een noodzakelijk kwaad om de natuur ‘in evenwicht te brengen’, maar is voornamelijk een excuus van jagers om hun hobby te kunnen blijven uitoefenen. De natuur is prima in staat zichzelf in stand te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van belangrijke schade aan gewassen of gevaarlijke...

Oproep om plezierjacht in Deurne stop te zetten
13 oktober 202013 oktober 2020
Bericht

Oproep om plezierjacht in Deurne stop te zetten

In het Weekblad voor Deurne stond op 9 oktober jl. een hartstochtelijke oproep gericht aan het gemeentebestuur om voortaan plezierjagers uit de bossen van Deurne te weren. Ingrijpen in de fauna zou een uitzondering moeten zijn en geen regel. Wij steunen deze oproep uiteraard van harte. Hieronder kunt u de hele ingezonden brief lezen. Van...

Geen jacht op gemeentegrond Deurne
15 februari 202016 februari 2020
Bericht

Geen jacht op gemeentegrond Deurne

Fauna4Life heeft er middels een  brief bij de gemeente Deurne op aangedrongen om te stoppen met het verpachten van de jacht aan de jagers van de lokale Wildbeheereenheden. Wij willen op deze manier voorkomen dat Deurne de contracten in april verlengt. Geen enkele noodzaak In Deurne zijn honderd jagers aangesloten bij de WBE. Samen bejagen zij...

De waarheid achter de plannen rond de Oostvaardersplassen
4 februari 20204 februari 2020
Bericht

De waarheid achter de plannen rond de Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van de schorsing van het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen hebben de schrijvers van een, in opdracht van de provincie opgesteld, rapport zich over deze zaak uitgelaten. Zij geven een valse voorstelling van zaken. Zij beweren dat als gevolg van de aanwezigheid van de edelherten grote aantallen vogels uit dit gebied zijn...

Oproep natuurorganisaties: Haal smient van Zuid-Hollandse vrijstellingenlijst af
21 januari 202021 januari 2020
Bericht

Oproep natuurorganisaties: Haal smient van Zuid-Hollandse vrijstellingenlijst af

Vorige maand vernietigde de rechtbank Den Haag de toestemming die de provincie Zuid-Holland gaf voor het afschieten van smienten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met Fauna4Life en tien andere natuurorganisaties, de provincie op om de smient definitief van de lijst met vrijgestelde soorten te schrappen. Op deze lijst staan vogelsoorten die schade...

53 miljoen wilde vogels jaarlijks afgeknald
23 mei 20195 januari 2020
Bericht

53 miljoen wilde vogels jaarlijks afgeknald

In Europa worden jaarlijks 53 miljoen wilde vogels legaal doodgeschoten. Een groot deel daarvan zijn trekvogels, die in sommige lidstaten acuut gevaar lopen of met uitsterven worden bedreigd. Dat blijkt uit een Duitse studie van Komitee gegen den Vogelmord. “Zelfs als de jacht niet de belangrijkste oorzaak van de dood van de vogel is, versnelt hij...

Zuid-Holland is alles behalve natuurvriendelijk
17 maart 20195 januari 2020
Bericht

Zuid-Holland is alles behalve natuurvriendelijk

De afgelopen weken deelde gedeputeerde Natuur Han Weber (D66) gratis insectenhotels en bloemenzaden uit aan scholen in ‘zijn’ provincie Zuid-Holland. ‘We moeten nu in actie komen voor de wilde bij.’ ‘Wij bloeien zo met zijn allen op, natuur én mens’, aldus de gedeputeerde. Zuid-Holland wil een natuurvriendelijke provincie zijn. Dat hij zich plots bekommert om...

  • 1
  • 2

Pin It on Pinterest