Categorie: natuurbescherming

We moeten weer leren hoe je de natuur aan haar lot kan overlaten
18 november 202021 december 2020
Bericht

We moeten weer leren hoe je de natuur aan haar lot kan overlaten

In gesprek met Jozef Keulartz Prof. dr. Jozef Keulartz is als emeritus bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook was hij als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie van Wageningen Universiteit & Research Centrum (WUR). Hij publiceerde veel over sociale en politieke filosofie, maar sinds de jaren ‘90...

Raad van State keurt afbraak natuurgebied OVP goed
16 september 202016 september 2020
Bericht

Raad van State keurt afbraak natuurgebied OVP goed

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de Oostvaardersplassen (OVP). Daarin werd het hoger beroep van GS van Flevoland en Staatsbosbeheer tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van november 2019, gegrond verklaard. Een onbegrijpelijk besluit. De rechtbank had zeer goed onderbouwd waarom de opdracht die de provincie aan Staatsbosbeheer had verleend, in...

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel
10 augustus 202010 augustus 2020
Bericht

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel

De provincie Zeeland heeft een ontwerpbesluit opgesteld om een groot aantal damherten op het eilandje Haringvreter dood te schieten.[1] Er leefden in 2019 naar schatting 650 dieren. Afgelopen winter is de helft daarvan al afgeschoten en dat aantal moet volgens de Faunabeheereenheid nog verder worden teruggebracht naar 150. Begin juli werd het besluit van de...

Laat de natuur met rust
3 augustus 20203 augustus 2020
Bericht

Laat de natuur met rust

Fauna4Life is groot voorstander van het zoveel mogelijk met rust laten van alle in het wild levende dieren en de natuur om hen heen. Dat betekent dat wat ons betreft natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang moeten kunnen gaan. Niet de mens maar de natuurlijke dynamiek zou moeten bepalen hoe gebieden zich ontwikkelen. Door de...

Edelherten opnieuw onderwerp rechtszaak
22 juli 202022 juli 2020
Bericht

Edelherten opnieuw onderwerp rechtszaak

Hoewel de rechtbank eind 2019 een streep heeft gezet door het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen, geeft de provincie Flevoland de strijd niet op. Een groot aantal van deze dieren moet koste wat het kost worden doodgeschoten. Daarom is de provincie in hoger beroep gegaan. Deze zaak werd afgelopen dinsdag behandeld. Hoger beroepIn september...

Cecil de leeuw – 5 jaar geleden gedood door een trofeeënjager
1 juli 20201 juli 2020
Bericht

Cecil de leeuw – 5 jaar geleden gedood door een trofeeënjager

Jagers hebben sinds Cecil 6000 leeuwen geschoten. In een nieuw boek – dat wordt gelanceerd op de dag dat 5 jaar geleden de leeuw Cecil werd doodgeschoten door een Amerikaanse tandarts – wordt aangetoond dat trofeeënjacht het uitsterven van leeuwen, olifanten en ijsberen versneld dichterbij brengt. Leeuwen bedreigdHet boek “KILLING GAME: The Extinction Industry”, onthult...

Interview Arjan Postma: ‘Zorgen voor’ begint bij ‘houden van’
3 juni 20204 juni 2020
Bericht

Interview Arjan Postma: ‘Zorgen voor’ begint bij ‘houden van’

Een mooie zondagochtend begin mei leende zich uitstekend voor een wandeling met Arjan Postma door de Eilandspolder, een natuurgebied in zijn achtertuin. In dit gebied vliegen de rietzangers je letterlijk om de oren. Het beloofde een bijzondere ochtend te worden.  Als je een toerist een typisch Noord-Hollands landschap wilt laten zien, kan je hem of...

De wolf: de enige echte jager
31 mei 202031 mei 2020
Bericht

De wolf: de enige echte jager

De komst van de wolf in Nederland betekent een verrijking van de natuur. Deze natuurlijke predator draagt bij aan sterke en gezonde populaties herten en zwijnen. Momenteel wordt er een actieve hetze tegen dit dier gevoerd. Deze komt vooral uit de hoek van boeren en jagers. Boeren klagen over de schade aan hun schapen, terwijl...

De waarheid achter de plannen rond de Oostvaardersplassen
4 februari 20204 februari 2020
Bericht

De waarheid achter de plannen rond de Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van de schorsing van het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen hebben de schrijvers van een, in opdracht van de provincie opgesteld, rapport zich over deze zaak uitgelaten. Zij geven een valse voorstelling van zaken. Zij beweren dat als gevolg van de aanwezigheid van de edelherten grote aantallen vogels uit dit gebied zijn...

Voorlopig geen afschot edelherten in Oostvaardersplassen
3 februari 20203 februari 2020
Bericht

Voorlopig geen afschot edelherten in Oostvaardersplassen

Nadat de toestemming voor afschot half november vorig jaar door de rechtbank in Lelystad was vernietigd en het afschot per direct werd stilgelegd, was deze zaak nog lang niet afgedaan. In oktober heeft de provincie Flevoland alweer een nieuwe ontheffing verleend om vanaf 1 januari 2020 door te gaan om op grote schaal edelherten te...

Pin It on Pinterest