Categorie: <span>natuurbescherming</span>

Wolvenexcursie ‘Hoe wolven en schapen naast elkaar leven’ op de Midden-Veluwe
8 oktober 20238 oktober 2023
Bericht

Wolvenexcursie ‘Hoe wolven en schapen naast elkaar leven’ op de Midden-Veluwe

Op 5 oktober 2023 om 16.00 uur vond een wolvenexcursie plaats op de Hoog Buurlose heide. Uiteraard hoop je, tegen beter weten in, dat je een glimp van een wolf opvangt. Deze excursie was onder leiding van drie medewerkers van Staatsbosbeheer, waaronder Laurens Jansen. In 2019 werden in dit gebied voor het eerst sporen gevonden...

Wolf zwart gemaakt en ten onrechte opgeofferd
10 juli 202310 juli 2023
Bericht

Wolf zwart gemaakt en ten onrechte opgeofferd

Een schapenboer in Wapse beweert dat hij op zondag 9 juli in actie kwam om zijn schapen te beschermen tegen een wolf. Hij werd gebeten en kort daarna gaf de locoburgemeester toestemming om de wolf dood te schieten. Fauna4Life doet aangifte, zowel tegen de (loco)burgemeester als tegen de persoon die het vonnis heeft voltrokken. Het...

Vijand van de meeuw is niet de vos, het is het Havenbedrijf!
7 april 20237 april 2023
Bericht

Vijand van de meeuw is niet de vos, het is het Havenbedrijf!

‘Havenbedrijf Rotterdam verklaart de oorlog aan de vos die te veel slachtpartijen aanricht’ kopt rijnmond.nl op 27 maart. Het bedrijf heeft ontheffing aangevraagd om behalve overdag, ook ’s nachts op het dier te mogen jagen. Opmerkelijk, want het bedrijf vernielt zélf jaarlijks duizenden  meeuwennesten. Al bijna 20 jaar lang doet het Havenbedrijf er alles aan...

Edelherten mogen van Raad van State worden gedecimeerd
3 maart 20233 maart 2023
Bericht

Edelherten mogen van Raad van State worden gedecimeerd

Gisteren werd door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan op ons (Fauna4Life en Dierbaar Flevoland) verzoek om het afschot van een zeer groot aantal edelherten in de Oostvaardersplassen voorlopig stil te leggen. De Afdeling heeft dit verzoek helaas afgewezen. Dat betekent dat er tot 1 mei ruim 700 herten zullen worden...

Konijn voorlopig op vrijstellingslijst. Fauna4Life start bodemprocedure
16 augustus 202216 augustus 2022
Bericht

Konijn voorlopig op vrijstellingslijst. Fauna4Life start bodemprocedure

Fauna4Life en Animal Rights hebben drie weken geleden de Staat gedagvaard en de rechter gevraagd om de vrijstelling, op basis waarvan het konijn door grondgebruikers in het hele land mag worden gedood, onmiddellijk buiten werking te stellen. (klik hier voor nadere toelichting) Vandaag deed de rechter uitspraak en heeft dit verzoek helaas afgewezen. De rechter...

Hertenman
20 april 202220 april 2022
Bericht

Hertenman

Tijdens mijn dagelijkse wandeling met mijn hond langs het kanaal kom ik ze altijd tegen. ‘Ze’ zijn een groepje van drie reeën, vroeger waren dit er overigens acht… Ze zien mij, kijken mij net zo lang na tot ik uit hun gevarenzone ben verdwenen en gaan dan weer verder met grazen. De afstand tussen mij...

Hoe willen we ons verhouden tot wilde dieren?
4 februari 20224 februari 2022
Bericht

Hoe willen we ons verhouden tot wilde dieren?

Jeroen Pouwels in gesprek met Martin Drenthen Martin Drenthen is universitair hoofddocent filosofie aan het Institute for Science in Society aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat de wolf teruggekeerd is in Nederland is voor hem de kers op de taart, omdat Martin zich bezighoudt met de (ethische) vraag hoe wij kunnen samenleven met wilde dieren....

We moeten weer leren hoe je de natuur aan haar lot kan overlaten
18 november 20204 februari 2022
Bericht

We moeten weer leren hoe je de natuur aan haar lot kan overlaten

Jeroen Pouwels in gesprek met Jozef Keulartz Prof. dr. Jozef Keulartz is als emeritus bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook was hij als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie van Wageningen Universiteit & Research Centrum (WUR). Hij publiceerde veel over sociale en politieke filosofie, maar sinds de...

Raad van State keurt afbraak natuurgebied OVP goed
16 september 202016 september 2020
Bericht

Raad van State keurt afbraak natuurgebied OVP goed

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de Oostvaardersplassen (OVP). Daarin werd het hoger beroep van GS van Flevoland en Staatsbosbeheer tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van november 2019, gegrond verklaard. Een onbegrijpelijk besluit. De rechtbank had zeer goed onderbouwd waarom de opdracht die de provincie aan Staatsbosbeheer had verleend, in...

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel
10 augustus 202010 augustus 2020
Bericht

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel

De provincie Zeeland heeft een ontwerpbesluit opgesteld om een groot aantal damherten op het eilandje Haringvreter dood te schieten.[1] Er leefden in 2019 naar schatting 650 dieren. Afgelopen winter is de helft daarvan al afgeschoten en dat aantal moet volgens de Faunabeheereenheid nog verder worden teruggebracht naar 150. Begin juli werd het besluit van de...

Pin It on Pinterest