Bekijk hier een overzicht van publicaties rondom eenden

Hans Schekkerman, Loes van den Bremer, Henk van der Jeugd en Chris van Turnhout, Demografi sche achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland, LIMOSA 89 (2016): 130-137 (pdf)

Van den Bremer L., Schekkerman H., van der Jeugd H., van Roomen M., van Winden E. & van Turnhout C. 2015. Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden? Sovon-rapport 2015/65, CAPS-rapport 2015/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen (pdf)

 

Pin It on Pinterest