Categorie: <span>Juridische zaken</span>

Beschermde status wolf door Europese Hof bevestigd
14 juli 202414 juli 2024
Bericht

Beschermde status wolf door Europese Hof bevestigd

In september 2022 heeft de bestuursrechter in Tirol aan het Europese Hof vragen gesteld in het kader van een geding tussen verschillende dierenbeschermings- en milieuorganisaties en de regering van de deelstaat Tirol (Oostenrijk). De zaak ging over een toegestane tijdelijke opheffing van het jachtverbod op een wolf. Recent heeft het Hof deze vragen beantwoord. Tot...

Roeken in Groningen voorlopig veilig
25 juni 202425 juni 2024
Bericht

Roeken in Groningen voorlopig veilig

Eind mei heeft de provincie Groningen ontheffing verleend om tot en met 2029 in de hele provincie roeken te doden op percelen waar maïs is gezaaid. De ontheffing mag gedurende het broedseizoen worden gebruikt, te weten jaarlijks van 15 april tot 15 juli. Fauna4Life heeft hier samen met Animal Rights bezwaar tegen gemaakt en tevens...

Burgemeester Westerveld overtrad wet inzake wolf
21 juni 202421 juni 2024
Bericht

Burgemeester Westerveld overtrad wet inzake wolf

In juli 2023 heeft Fauna4Life aangifte gedaan tegen onder andere de (loco)burgemeester van Westerveld vanwege het geven van toestemming voor het doden van een wolf. Vandaag ontvingen wij een brief van het OM, waarin wordt aangegeven dat het onderzoek naar deze zaak is afgerond en is besloten om de zaken te seponeren. Uit het onderzoek...

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig
19 april 202419 april 2024
Bericht

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig

Op verzoek van Fauna4Life en Animal Rights heeft de rechter het besluit van de provincie Zuid-Holland om in de hele provincie konijnen te laten doden, geschorst. De rechter meent dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat er geen andere bevredigende maatregelen kunnen worden genomen. Bovendien heeft het grootschalig afschot van konijnen een negatieve invloed op...

Reeën in Zeeland voorlopig veilig
16 april 202416 april 2024
Bericht

Reeën in Zeeland voorlopig veilig

De provincie Zeeland heeft ontheffing verleend om vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2029 reeën te doden vanwege de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren ging het jaarlijks om ongeveer 300 dieren. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen beroep aangetekend en bij de rechter gevraagd de ontheffing te schorsen. Er zijn andere maatregelen om...

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden
19 februari 202419 februari 2024
Bericht

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden

De provincie Overijssel heeft ontheffing verleend om ‘koppelvormende’ grauwe ganzen dood te schieten, vanwege landbouwschade. Het gaat om ganzen die het hele jaar in Nederland aanwezig zijn. De provincie heeft echter toestemming verleend om deze vogels midden in de winter te schieten, terwijl er op dat moment ook overwinterende ganzen aanwezig zijn. Fauna4Life meent dat...

Vordering jagers over haas en konijn afgewezen
12 oktober 202312 oktober 2023
Bericht

Vordering jagers over haas en konijn afgewezen

Vanwege de ongunstige staat van instandhouding heeft de minister voor Natuur besloten om ook dit jachtseizoen de jacht op het konijn in het hele land niet te openen en de jacht op de haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg gesloten te houden. De jagersvereniging, enkele aan de jacht gelieerde partijen, twee wildbeheereenheden en...

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig
11 oktober 202311 oktober 2023
Bericht

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig

In mei heeft Fauna4Life, samen met Animal Rights, bezwaar ingediend tegen de ontheffing die de provincie Drenthe had verleend voor het doden van roeken op percelen met maïs. Tot onze vreugde heeft de provincie besloten om de ontheffing in te trekken. De bezwarencommissie had aangegeven dat er onvoldoende informatie was over de getaxeerde en toegekende...

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij
7 september 20237 september 2023
Bericht

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij

Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen het goedkeuren van het Faunabeheerplan konijn door de provincie Zuid-Holland. Op basis daarvan kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling om konijnen te doden. De organisaties hebben de rechter gevraagd de werking van deze vrijstelling te schorsen, totdat op het bezwaar is beslist. De rechter heeft...

Fauna4Life steunt Staat tegen jagers in bodemprocedure
18 augustus 202318 augustus 2023
Bericht

Fauna4Life steunt Staat tegen jagers in bodemprocedure

In oktober 2022 behandelde de rechtbank Den Haag een door de Jagersvereniging ingediend kort geding tegen de Staat. De inzet was toen het opheffen van het verbod om te jagen op hazen in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg. De rechter oordeelde toen dat deze zaak te complex was voor een kort geding. Aanstaande maandag...

Pin It on Pinterest