Categorie: Juridische zaken

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door
27 oktober 202127 oktober 2021
Bericht

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door

Eerder dit jaar stapten Animal Rights & Fauna4Life samen naar de rechter om het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland te voorkomen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer en moet predatie van grondbroedende vogels...

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht
27 juli 202127 juli 2021
Bericht

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht

In augustus 2020 verleende de provincie Utrecht een ontheffing aan de Faunabeheereenheid om op en rondom percelen met fruit en olifantsgras een ongelimiteerde hoeveelheid spreeuwen te schieten. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de dood van duizenden spreeuwen. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde de provincie nader onderzoek te...

Friese damherten worden zonder noodzaak geschoten
21 juli 202111 augustus 2021
Bericht

Friese damherten worden zonder noodzaak geschoten

De provincie Friesland heeft begin juli aan de Faunabeheereenheid (FBE) Friesland opdracht gegeven om een ongelimiteerd aantal damherten dood te schieten. In de opdracht wordt gesteld dat het zou gaan om het beperken van het aantal aanrijdingen op met name de N380 nabij het gebied Oranjewoud-Katlijk, maar in feit heeft de provincie toestemming verleend om...

Ieder zwijn in Utrecht krijgt de kogel
21 juni 202121 juni 2021
Bericht

Ieder zwijn in Utrecht krijgt de kogel

Ieder wild zwijn dat in Utrecht de provinciegrens over wandelt, krijgt de kogel. Dat heeft de provincie vorig jaar augustus besloten. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan en stappen nu naar de rechter. De organisaties: “De provincie hanteert een nulstandbeleid. Dat wil zeggen dat er geen enkel zwijn in de provincie mag...

Ree in Groningen voorlopig veilig
18 juni 202118 juni 2021
Bericht

Ree in Groningen voorlopig veilig

De rechtbank Noord-Nederland heeft de opdracht die de provincie Groningen aan de Faunabeheereenheid had gegeven om dit jaar 890 reeën dood te schieten, geschorst. Fauna4Life had daar een bezwaarschrift tegen ingediend en tevens aan de rechter gevraagd om deze toestemming voorlopig te schorsen. De provincie moet nu eerst een beslissing nemen op het bezwaarschrift. Populatiebeheer...

Overwinning: spreeuwen uit nest halen mag niet
28 mei 202128 mei 2021
Bericht

Overwinning: spreeuwen uit nest halen mag niet

Goed nieuws! Eerder dit jaar gaf de provincie Limburg toestemming om jonge, wilde spreeuwen uit het nest te halen en te gebruiken als lokvogel. De dieren komen in vangkooien terecht en moeten er voor zorgen dat soortgenoten de kooien invliegen. Fauna4Life en Animal Rights tekenden, naast Vogelbescherming Nederland, bezwaar aan. De Partij voor de Dieren...

Bezwaar tegen verstoren, vangen en doden van bevers
25 mei 202125 mei 2021
Bericht

Bezwaar tegen verstoren, vangen en doden van bevers

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben bezwaar aangetekend tegen een recent besluit van de provincie Zuid-Holland. Dit besluit geeft jagers een ruime bevoegdheid bevers dag en nacht te verstoren, te vangen, hun burchten te vernietigen en zelfs te doden, ter voorkoming van schade. De organisaties: “Bevers zijn zeldzaam en waren zelfs lange tijd uitgestorven...

Rechter zet streep door afschot op Groningen Airport
11 mei 202111 mei 2021
Bericht

Rechter zet streep door afschot op Groningen Airport

Vorig week zette de Rechtbank Noord-Nederland een streep door het afschot van 67 soorten zoogdieren en vogels op en rondom Groningen Aiport Eelde. Dat is de uitkomst van een juridische procedure aangespannen door dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights. Al eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat het besluit onrechtmatig is. De meervoudige kamer hakte definitief de knoop...

In het geweer voor Utrechtse reeën
28 april 202128 april 2021
Bericht

In het geweer voor Utrechtse reeën

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights komen in het geweer voor Utrechtse reeën. Vorig jaar gaf de provincie toestemming om het hele jaar door in de hele provincie reeën dood te schieten, voornamelijk wegens verkeersveiligheid. De organisaties: “Afschot voorkomt niet dat overgebleven reeën alsnog wegen oversteken en daarom pleiten wij voor de inzet van alternatieve...

Groningen schiet reeën in strijd met beleid
21 april 202121 april 2021
Bericht

Groningen schiet reeën in strijd met beleid

De provincie Groningen heeft de Faunabeheereenheid (FBE) Groningen opdracht verleend om tot maart 2022 in totaal 890 reeën dood te schieten in het kader van ‘populatiebeheer’. Dit aantal is bepaald door tellingen te vergelijken met de ‘doelstand’. In het besluit wordt gesteld dat dit nodig zou zijn in het kader van de verkeersveiligheid. Fauna4Life heeft...

Pin It on Pinterest