Wetenschappelijke rapporten over ganzen

Stahl J., van den Bremer L., Schekkerman H., de Boer V. & Voslamber B. 2013. Beheer
van zomerganzen in de Provincie Utrecht. Sovon-rapport 2013/28. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen (pdf)

Kleijn, D., J. van der Hout, B. Voslamber, Y. van Randen en T.C.P. Melman, 2012. In Nederland broedende Grauwe ganzen – Ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2343 (pdf)

Van der Jeugd H.P., Voslamber B, van Turnhout C., Sierdsema, H., Feige, N., Nienhuis, J. &
Koffijberg, K. 2006. Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? Sovon-onderzoeksrapport
2006/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen (pdf)

Click here to change this text

Pin It on Pinterest