Publicaties inzake vossen

Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt?, (2007) Rapport Bureau Mulder-natuurlijk nr 2007-02 (pdf)

De vossenproblematiek rond het Lauwersmeer: een verkenning. (2002) A&W-rapport 332 (pdf)

Pin It on Pinterest