• maart 2023 – provincie Limburg trekt ontheffing voor doden vossen vanwege hobbydieren, nadat deze door de rechtbank was geschorst, in.
 • maart 2023 – rechtbank Gelderland veegt vrijbrief voor doden wilde zwijnen, als er ergens varkenspest wordt gesignaleerd, van tafel.
 • maart 2023 – Raad van State geeft toestemming voor decimering aantallen edelherten in de Oostvaardersplassen.
 • januari 2023 – bezwaarschrift tegen het nachtelijk afschot van vossen vanwege hobbydieren.
 • januari 2023 – bezwaarschrift tegen uitroeiing wasberen in de provincie Limburg
 • december 2022 – rechter schorst op ons verzoek ontheffing voor nachtelijk afschot van vossen in Limburg vanwege hobbyvee.
 • oktober 2022 – Provincie Zuid-Holland trekt naar aanleiding van ons bezwaarschrift toestemming in om bevers te doden.
 • oktober 2022 – gevoegd in zaak van ministerie van Landbouw tegen de jagersvereniging, die jacht op haas geheel wilde heropenen. Jagersvereniging heeft deze zaak verloren.
 • oktober 2022 – bezwaarschrift tegen het afschot van konijnen op de golfbaan in Zandvoort.
 • oktober 2022 – bezwaarschrift tegen nachtelijk afschot konijnen in Limburg.
 • oktober 2022 – dankzij ons bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het faunabeheerplan ligt jacht in Friesland tijdelijk stil.
 • juli 2022 – kort geding tegen Nederlandse staat vanwege het feit dat konijn nog steeds op vrijstellingslijst staat, terwijl het dier ook is opgenomen op de Rode Lijst.
 • februari 2022 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor het doden van vossen in Friesland in het belang van weidevogels.
 • november 2021 – voorlopige voorziening tegen ontheffing voor het doden van knobbelzwanen in Utrecht vanwege schade aan gewassen.
 • juli 2021 – beroepschrift tegen ontheffing voor het doden van spreeuwen vanwege schade aan fruit.
 • juli 2021 – bezwaarschrift tegen opdracht voor het doden van damherten in Friesland vanwege de verkeersveiligheid.
 • juni 2021 – beroepschrift tegen ontheffing voor het doden van elk wild zwijn dat zich in Utrecht vertoont.
 • mei 2021 – bezwaarschrift tegen toestemming voor het doden van bevers in Zuid-Holland.
 • april 2021 – beroepschrift tegen ontheffing voor het doden van reeën in Utrecht vanwege de verkeersveiligheid.
 • april 2021 – bezwaarschrift tegen opdracht voor doden van reeën in de provincie Groningen in het kader van populatiebeheer.
 • april 2021 – beroepschrift tegen beslissing van provincie Utrecht om ons bezwaarschrift tegen het doden van reeën vanwege de verkeersveiligheid ongegrond te verklaren.
 • april 2021 – beroepschrift tegen beslissing van provincie Utrecht om ons bezwaarschrift tegen het doden van vossen met kunstlicht vanwege weidevogels ongegrond te verklaren.
 • april 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor schieten en vangen en doden van zwarte kraaien in de provincie Limburg vanwege weidevogels.
 • april 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor vangen en doden van kauwen met vangkooien in de provincie Limburg vanwege gewasschade.
 • april 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor doden met geweer en het vangen en verplaatsen van spreeuwen in de provincie Limburg vanwege schade aan fruit.
 • maart 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor doden van vossen in de nacht met kunstlicht in de provincie Limburg vanwege weidevogels en hamsters.
 • maart 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor doden van vossen in de nacht met kunstlicht in de provincie Noord-Holland vanwege weidevogels.
 • februari 2021 – bewaarschrift tegen ontheffing voor doden van kolganzen en brandganzen in de provincie Limburg vanwege landbouwschade en gevaar voor het vliegverkeer.
 • januari 2021 – beroepschrift tegen beslissing van provincie Zeeland om ons bezwaarschrift tegen ontheffing voor doden vossen met kunstlicht vanwege grondbroedende vogels ongegrond te verklaren.

 • januari 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor doden van hazen in de provincie Zeeland vanwege landbouwschade.
 • januari 2021 – bezwaarschrift tegen ontheffing voor afschot vossen in de nacht met kunstlicht in provincie Groningen vanwege weidevogels.
 • december 2020 – zienswijze inzake ontheffing voor het ’s nachts schieten van vossen met kunstlicht in twee gebieden in Zeeland, vanwege predatie van vogels.
 • november 2020 – bezwaarschrift tegen afschot spreeuwen in Utrecht op percelen met fruit en olifantsgras.
 • oktober 2020 – bezwaarschrift tegen afschot reeën in Utrecht vanwege verkeer en schade aan gewassen.
 • oktober 2020 – zienswijze inzake opdracht om alle damherten in de Hoeksche Waard behalve op het eiland Tiengemeten (Zuid-Holland) af te schieten.
 • oktober 2020 – bezwaarschrift tegen het ’s nachts schieten van vossen met kunstlicht in Utrecht, vanwege predatie van weidevogels en schade aan vrije uitloopkippen.
 • oktober 2020 – bezwaarschrift tegen afschot knobbelzwanen in Utrecht vanwege schade aan grasland. Rechter wijst schorsingsverzoek toe.
 • september 2020 – hoger beroep tegen vangen zwarte kraaien en kauwen in Gelderland, vanwege schade aan fruit.
 • maart 2020 – bezwaarschrift tegen ’s nachts schieten van vossen met kunstlicht in Groningen, vanwege predatie van weidevogels. Naar aanleiding van bezwaarschrift heeft provincie de ontheffing ingetrokken.
 • maart 2020 – bezwaarschrift tegen afschot knobbelzwanen in Friesland vanwege schade aan grasland en granen. Schorsingsverzoek door rechter toegewezen.
 • februari 2020 – bezwaarschrift tegen doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren op Groningen Airport Eelde. Zie ook reactie van de provincie.
 • januari 2020 – bezwaarschrift tegen afschot reeën in Friesland vanwege verkeersveiligheid.
 • december 2019 – bezwaarschrift tegen ’s nachts schieten van vossen met kunstlicht in Zuid-Holland.
 • mei 2019 – bezwaarschrift tegen afschot aalscholvers bij een vijver voor sportvisserij in Drenthe. Naar aanleiding van ons bezwaarschrift trekt de provincie de ontheffing in.
 • april 2019 – bezwaarschrift tegen vangen van zwarte kraaien in Gelderland vanwege predatie van weidevogels.
 • maart 2019 – bezwaar tegen ’s nachts doden van konijnen met kunstlicht in de hele provincie Zuid-Holland vanwege schade.
 • februari 2019: bezwaarschrift tegen 14 ontheffingen voor het doden van vossen in de nachtelijke uren met behulp van geweer en kunstlicht vanwege schade aan drachtige ooien en lammeren in de provincie Drenthe. Zie het bericht hierover in de pers.
 • mei 2018: bezwaarschrift (samen met Animal Rights) tegen het vangen en doden van ganzen met CO2 binnen een straal van 20 kilometer vanaf Schiphol in de provincie Utrecht. Voor deze zaak is bij de rechtbank Utrecht een voorlopige voorziening (schorsing) gevraagd, maar die is helaas afgewezen. Zie het bericht elders op deze site.
 • april 2018: bezwaarschrift tegen ontheffing voor verstrekken van lokvoer voor afschot van damherten in het gebied Plantage Willem III / Remmerdense Heide (provincie Utrecht).
 • maart 2018: bezwaarschriften 2X (samen met Animal Rights) tegen ontheffing voor gebruik kastval en vangkooi voor het vangen en doden van zwarte kraaien en kauwen in de gemeente Hollands Kroon en op Texel (provincie Noord-Holland).

Pin It on Pinterest