Categorie: Vossenjacht

Stop nachtelijk afschot vossen
27 januari 202127 januari 2021
Bericht

Stop nachtelijk afschot vossen

De dierenbelangenorganisaties Fauan4Life en Animal Rights stappen gezamenlijk naar de rechter. Ze willen het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland tot en met 2024 voorkomen. Eerder deze maand oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. Ook in Utrecht en Groningen lopen juridische procedures. De organisaties: “Het...

Toch weer nachtelijk afschot vossen Groningen
22 januari 202122 januari 2021
Bericht

Toch weer nachtelijk afschot vossen Groningen

De provincie Groningen heeft opnieuw toestemming gegeven om in de nachtelijke uren met behulp van kunstlicht op vossen te schieten. Die ontheffing werd vorig jaar ook verleend. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights maakten bezwaar. Deze bezwaren werden na advies van een onafhankelijke commissie gegrond verklaard, waarna de provincie het besluit introk. De organisaties: “Ook...

Rechter verbiedt nachtelijk vossenafschot
13 januari 202113 januari 2021
Bericht

Rechter verbiedt nachtelijk vossenafschot

Jagers in Zuid-Holland mogen niet langer in het holst van de nacht met kunstlicht en nachtkijkers op vossen schieten. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit van de provincie vernietigd. Volgens de rechter ontbreekt een deugdelijke motivering en is het besluit onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen. De toestemming tot afschot gold t/m juni 2023....

Ook nachtelijk afschot van vossen in Zeeland
8 december 20208 december 2020
Bericht

Ook nachtelijk afschot van vossen in Zeeland

Net als Groningen, Zuid-Holland en Utrecht wil ook de provincie Zeeland toestemming geven voor de nachtelijke bestrijding van vossen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer, en moet predatie van grondbroedende vogels voorkomen. Fauna4Life en...

Nachtelijk afschot vossen in Zuid-Holland
14 november 202014 november 2020
Bericht

Nachtelijk afschot vossen in Zuid-Holland

Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden veel jonge vossen gevangen met kastvallen en vervolgens gedood. In 2019 verleende de provincie...

Utrecht gaat ’s nachts vossen afschieten
11 oktober 202011 oktober 2020
Bericht

Utrecht gaat ’s nachts vossen afschieten

De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers vossen te schieten. De ontheffing loopt door tot en met 2025 en mag gebruikt worden in weidevogelgebieden en rondom bedrijven met vrije uitloopkippen. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn woest en maken bezwaar....

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan
7 oktober 20207 oktober 2020
Bericht

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan

Jagers in Groningen mogen niet langer ’s nachts op vossen schieten. De provincie heeft haar besluit dat tot 2024 van kracht was, ingetrokken na de bezwaren van stichtingen Fauna4Life en Animal Rights. Vossen mochten ’s nachts midden in de paar-, kraam- en zoogperiode rondom weidevogelgebieden worden gedood. De organisaties: “Op geen enkele manier is aannemelijk...

Vossen zijn nergens hun leven zeker
20 december 20195 januari 2020
Bericht

Vossen zijn nergens hun leven zeker

Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de ‘drijfjacht’ op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden jonge vossen gevangen met kastvallen en vervolgens gedood.  Eerder dit jaar verleende de provincie...

In Zuid-Holland vossen ook ’s nachts vogelvrij
17 januari 20195 januari 2020
Bericht

In Zuid-Holland vossen ook ’s nachts vogelvrij

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend om ’s nachts met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen. Jessica Smit van Animal Rights: “Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.” De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights...

Advies aan provincie Gelderland: trek ontheffing voor bestrijding vos in!
27 maart 201811 januari 2020
Bericht

Advies aan provincie Gelderland: trek ontheffing voor bestrijding vos in!

Op 14 maart jl. heeft de provincie Gelderland aangegeven dat zij van plan is de eerder verleende ontheffing voor het bestrijden van vossen te verruimen. Tegen dit ontwerpbesluit kan nog tot en met 24 april 2018 een zienswijze worden ingediend. De Stichting Fauna4Life heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Predatie niet oorzaak achteruitgang weidevogels De...

Pin It on Pinterest