Categorie: <span>Populatiebeheer</span>

Reeën in Zeeland voorlopig veilig
16 april 202416 april 2024
Bericht

Reeën in Zeeland voorlopig veilig

De provincie Zeeland heeft ontheffing verleend om vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2029 reeën te doden vanwege de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren ging het jaarlijks om ongeveer 300 dieren. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen beroep aangetekend en bij de rechter gevraagd de ontheffing te schorsen. Er zijn andere maatregelen om...

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden
19 februari 202419 februari 2024
Bericht

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden

De provincie Overijssel heeft ontheffing verleend om ‘koppelvormende’ grauwe ganzen dood te schieten, vanwege landbouwschade. Het gaat om ganzen die het hele jaar in Nederland aanwezig zijn. De provincie heeft echter toestemming verleend om deze vogels midden in de winter te schieten, terwijl er op dat moment ook overwinterende ganzen aanwezig zijn. Fauna4Life meent dat...

Naar faunabeheer zónder geweer
15 december 202315 december 2023
Bericht

Naar faunabeheer zónder geweer

In november 2023 organiseerde de Brabantse Milieufederatie haar BMF-lezing. Het thema van de avond: ‘Wilde dieren in onze leefomgeving: hoe gaan we met ze om?’ Sprekers Nettie Dekker en Jozef Keulartz lieten vanuit hun eigen expertise hun licht schijnen over dit thema. Over één ding zijn ze het roerend eens: het huidige beleid van ‘beheer...

Zinloos afschot van reeën in Groningen
12 augustus 202312 augustus 2023
Bericht

Zinloos afschot van reeën in Groningen

Eind juli verleende de provincie Groningen ontheffing aan de Faunabeheereenheid (FBE) voor het doden van reeën. In de beleidsnotitie van de provincie uit 2018 is aangegeven dat het beheer van reeën alleen nog wordt toegestaan in het belang van de verkeersveiligheid of indien er onvoldoende draagkracht is voor de populatie. Nu is toestemming verleend om...

Bezwaar tegen uitroeiing van wasbeer in Limburg
25 januari 202325 januari 2023
Bericht

Bezwaar tegen uitroeiing van wasbeer in Limburg

Fauna4Life en Animal Rights hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van oktober 2022 om de wasbeer in Limburg uit te roeien door middel van afschot. Op maandag 23 januari 2023 vond in dat kader een hoorzitting plaats in het Gouvernement aan de Maas in Limburg. Een exoot die hier al jaren...

Wild zwijn, vos en knobbelzwaan in Utrecht voorlopig veilig
25 februari 202225 februari 2022
Bericht

Wild zwijn, vos en knobbelzwaan in Utrecht voorlopig veilig

Het afschieten van wilde zwijnen en knobbelzwanen in de provincie Utrecht moet voorlopig stoppen. Het afschieten van reeën mag wél doorgaan. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. Vorige week legde de rechter al het afschot van vossen stil. Deze uitspraken zijn gedaan naar aanleiding van juridische procedures die door Fauna4Life en Animal Rights waren gestart....

Overwinning: afschot damherten van de baan
24 december 202124 december 2021
Bericht

Overwinning: afschot damherten van de baan

Het afschot van de damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat niet door. Dat heeft de rechtbank Den Haag eerder deze week besloten. In december 2020 gaf de provincie Zuid-Holland de opdracht om daar alle damherten dood te schieten vanwege de verkeersveiligheid en landbouwschade. Volgens het provinciebestuur is een aantal damherten zo’n 20 jaar...

Toestemming afschot ree Groningen ingetrokken
15 december 202116 december 2021
Bericht

Toestemming afschot ree Groningen ingetrokken

In maart 2021 gaf de provincie Groningen opdracht aan de Faunabeheereenheid om dit jaar 890 reeën dood te schieten. Fauna4Life heeft hiertegen bezwaar aangetekend en tevens aan de rechter gevraagd om dit afschot te schorsen. Dat verzoek is door de rechter in juni toegewezen, zodat deze dieren vanaf dat moment veilig waren. Het wachten was...

Afschot damherten Friesland van de baan
2 december 20212 december 2021
Bericht

Afschot damherten Friesland van de baan

Eerder dit jaar gaf de provincie Friesland de opdracht damherten af te schieten in het gebied Oranjewoud – Katlijk. Er mochten in totaal 80 herten blijven leven. Dit zou er volgens de provincie voor moeten zorgen dat er gemiddeld niet meer dan één aanrijding per jaar plaatsvindt. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights gingen in...

Beslissende dag voor de damherten
9 november 20219 november 2021
Bericht

Beslissende dag voor de damherten

Het afschot van de damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland ligt sinds februari stil. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit geschorst na een rechtszaak van Fauna4Life en Animal Rights. De provincie Zuid-Holland had eind vorig jaar opdracht gegeven om alle 39 damherten dood te schieten wegens gevaar voor de verkeersveiligheid en landbouwschade....

Pin It on Pinterest