Categorie: <span>Schadebestrijding</span>

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig
19 april 202419 april 2024
Bericht

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig

Op verzoek van Fauna4Life en Animal Rights heeft de rechter het besluit van de provincie Zuid-Holland om in de hele provincie konijnen te laten doden, geschorst. De rechter meent dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat er geen andere bevredigende maatregelen kunnen worden genomen. Bovendien heeft het grootschalig afschot van konijnen een negatieve invloed op...

Naar faunabeheer zónder geweer
15 december 202315 december 2023
Bericht

Naar faunabeheer zónder geweer

In november 2023 organiseerde de Brabantse Milieufederatie haar BMF-lezing. Het thema van de avond: ‘Wilde dieren in onze leefomgeving: hoe gaan we met ze om?’ Sprekers Nettie Dekker en Jozef Keulartz lieten vanuit hun eigen expertise hun licht schijnen over dit thema. Over één ding zijn ze het roerend eens: het huidige beleid van ‘beheer...

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig
11 oktober 202311 oktober 2023
Bericht

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig

In mei heeft Fauna4Life, samen met Animal Rights, bezwaar ingediend tegen de ontheffing die de provincie Drenthe had verleend voor het doden van roeken op percelen met maïs. Tot onze vreugde heeft de provincie besloten om de ontheffing in te trekken. De bezwarencommissie had aangegeven dat er onvoldoende informatie was over de getaxeerde en toegekende...

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij
7 september 20237 september 2023
Bericht

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij

Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen het goedkeuren van het Faunabeheerplan konijn door de provincie Zuid-Holland. Op basis daarvan kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling om konijnen te doden. De organisaties hebben de rechter gevraagd de werking van deze vrijstelling te schorsen, totdat op het bezwaar is beslist. De rechter heeft...

Zuid-Holland staat afschot duizenden konijnen toe
10 augustus 202310 augustus 2023
Bericht

Zuid-Holland staat afschot duizenden konijnen toe

Half juli heeft de provincie Zuid-Holland het Faunabeheerplan konijn 2023-2029 (hierna: FBP konijn) goedgekeurd. Onderdeel van dit plan is het leveren van de gegevens om gebruik te kunnen maken van de landelijke vrijstelling. Op basis van die vrijstelling kunnen alle grondgebruikers konijnen (laten) bestrijden. Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen dit onderdeel...

Bevers in Noord-Brabant zijn hun leven niet zeker
9 augustus 20239 augustus 2023
Bericht

Bevers in Noord-Brabant zijn hun leven niet zeker

Eind juni verleende de provincie Noord-Brabant een ontheffing om in de hele provincie op alle dijklichamen en waterlopen bevers te verstoren, te vangen of te doden. Als voorwaarde werd gesteld dat de gebruikers van de ontheffing daarbij de zogenaamde escalatieladder moesten doorlopen. Fauna4Life en Animal Rights hebben bezwaar ingediend tegen de laatste stap op deze...

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij
3 augustus 20233 augustus 2023
Bericht

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij

In april heeft de provincie Noord-Holland ontheffing verleend voor het doden van konijnen op vakantiepark Landal Sluftervallei. Ze mogen worden gevangen met behulp van fretten en daarna gedood. Ze mogen ook ’s nachts worden doodgeschoten en daarbij mag gebruik worden gemaakt van nachtzichtapparatuur, kunstlicht en warmtebeeld. De ontheffing is geldig tot 1 februari 2028. Fauna4Life...

Knobbelzwanen overgeleverd aan jagers
1 augustus 20231 augustus 2023
Bericht

Knobbelzwanen overgeleverd aan jagers

Begin juli verleende de provincie Noord-Brabant een ontheffing aan de Faunabeheereenheid voor ondersteunend afschot van knobbelzwanen in de WBE’s Land van Altena, De Biesbosch, De Amerkant en Steenbergen. Deze ontheffing is geldig tot en met juni 2029. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Ondersteunend afschotOp grond van deze ontheffing mogen in de...

Bezwaar tegen ontheffing voor doden van vossen in Limburg
25 januari 202325 januari 2023
Bericht

Bezwaar tegen ontheffing voor doden van vossen in Limburg

Fauna4Life en Animal Rights hebben samen een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om een ontheffing te verlenen voor het ’s nachts doden van vossen ter bescherming van hobbyvee in de periode van oktober 2022 tot en met december 2026. Maandag 23 januari werd in dat kader een hoorzitting gehouden in het Gouvernement...

Succes: bevers in Zuid-Holland mogen niet meer worden gedood
25 oktober 202215 november 2022
Bericht

Succes: bevers in Zuid-Holland mogen niet meer worden gedood

Bevers in Zuid-Holland die ‘schade’ veroorzaken mogen niet langer gedood worden. Dat heeft de provincie vorige week besloten, naar aanleiding van een bezwaarschrift ingediend door Fauna4Life en Animal Rights. Bevers niet meer gedoodEind vorig jaar tekenden Animal Rights en Fauna4Life bezwaar aan tegen een besluit van de provincie Zuid-Holland waarmee toestemming werd gegeven om bevers dag en...

Pin It on Pinterest