Bekijk hier het overzicht van publicaties rondom muskusratten

 

DHV B.V., 2007b. Preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten en beverratten. Registratienummer: WG-SE20070205 (pdf)

DHV B.V., 2007a. Populatieontwikkeling en veiligheid: Nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen. Registratienummer: WGSE20070876 (pdf)

Heidinga, D., 2006. Pluizige plaagdieren: Onderzoek naar de ecologie en bestrijding van de muskus- en beverrat in Nederland vanuit een populatiedynamisch perspectief bekeken. Rapport 70, Wetenschapswinkel Biologie, Rijksuniversiteit Groningen (pdf)

Lammertsma, D.R., & F.J.J. Niewold, 2005. Muskusrattenbestrijding in Nederland: een quick scan naar nut, noodzaak en alternatieven. Rapport 1197, Alterra, Wageningen (pdf)

Ludders, J.W., Schmidt, R.H., Dein, F.J., & P.N. Klein. Drowning is not euthanasia. Wildlife Society Bulleting 27: 666-670 (pdf)

Pin It on Pinterest