Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door

Eerder dit jaar stapten Animal Rights & Fauna4Life samen naar de rechter om het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland te voorkomen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer en moet predatie van grondbroedende vogels voorkomen. De organisaties: “Het ’s nachts afschieten van vossen in Zeeland gaat door. Wij zijn enorm teleurgesteld in de uitspraak van de rechter.”

Hoe zat het ook alweer?

De provincie Zeeland wil vestiging van de vos in twee gebieden voorkomen: op Schouwen-Duiveland en in Natura-2000 gebied de Yerseke Moer. Daar is een ontheffing voor nachtelijk afschot voor verleend. Dat mag alleen als de vossenpopulatie zelf niet in gevaar is én als alternatieve maatregelen niet werken. Overdag mogen vossen in het hele land het hele jaar door al gedood worden bij schade of een dreiging daarvan. In Nederland zijn vossen dus nergens hun leven zeker.

Volgens de rechtbank is voldoende aangetoond dat alleen het afschot overdag niet voldoende is om schade te voorkomen. De organisaties delen dit standpunt niet. Pauline de Jong van Fauna4Life “In deze gebieden komen weinig of zelfs nog geen vossen voor. De provincie wil vestiging van vossen voorkomen en daar extra, verboden middelen voor inzetten. Dat gaat veel te ver. Het gaat in principe om een beschermde diersoort die moet kunnen leven waar de soort dat zelf wil.”

Stop de heksenjacht

De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag daarom door het hele land overdag gedood worden. In drie jaar tijd zijn er in heel Nederland minimaal 41.000 vossen gedood. In Luxemburg was het de afgelopen vijf jaar verboden om op vossen te jagen. Animal Rights en Fauna4Life pleiten ook in Nederland voor een verbod.

Jessica Smit van Animal Rights: “Er is een heksenjacht aan de gang. Deze dieren worden overal achterna gezeten, gevangen met kooien, er worden honden losgelaten in burchten en de dieren worden bruut uit hun schuilplaatsen gejaagd en gedood. Dit moet afgelopen zijn.”

27 oktober 2021

Pin It on Pinterest