Author: fauna4life

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door
27 oktober 202127 oktober 2021
Bericht

Nachtelijk afschot vossen Zeeland gaat door

Eerder dit jaar stapten Animal Rights & Fauna4Life samen naar de rechter om het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland te voorkomen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer en moet predatie van grondbroedende vogels...

Ministerie der jagers
5 oktober 20215 oktober 2021
Bericht

Ministerie der jagers

‘Beste mevrouw Demir. Het is duidelijk: u moet de jacht niet. Sommigen plachten zelfs te zeggen: u bent geen minister van Jacht, u bent minister tegen Jacht,’ schreef Maarten Goethals, spreekbuis van Hubertus Vereniging Vlaanderen op 25 september, waarop de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir antwoordde: ‘Ik ben...

Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?
7 september 20217 september 2021
Bericht

Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?

De jacht wordt vaak neergezet als een noodzakelijk kwaad om de natuur ‘in evenwicht te brengen’, maar is voornamelijk een excuus van jagers om hun hobby te kunnen blijven uitoefenen. De natuur is prima in staat zichzelf in stand te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van belangrijke schade aan gewassen of gevaarlijke...

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht
27 juli 202127 juli 2021
Bericht

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht

In augustus 2020 verleende de provincie Utrecht een ontheffing aan de Faunabeheereenheid om op en rondom percelen met fruit en olifantsgras een ongelimiteerde hoeveelheid spreeuwen te schieten. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de dood van duizenden spreeuwen. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde de provincie nader onderzoek te...

Friese damherten worden zonder noodzaak geschoten
21 juli 202111 augustus 2021
Bericht

Friese damherten worden zonder noodzaak geschoten

De provincie Friesland heeft begin juli aan de Faunabeheereenheid (FBE) Friesland opdracht gegeven om een ongelimiteerd aantal damherten dood te schieten. In de opdracht wordt gesteld dat het zou gaan om het beperken van het aantal aanrijdingen op met name de N380 nabij het gebied Oranjewoud-Katlijk, maar in feit heeft de provincie toestemming verleend om...

In gesprek met Jeroen Siebelink
10 juli 202110 juli 2021
Bericht

In gesprek met Jeroen Siebelink

‘We staan aan de goede kant van de geschiedenis’ Goed zijn voor dieren, dat is waar het om gaat, voor schrijver en onderzoeksjournalist Jeroen Siebelink. Hij verbaast zich over onze omgang met dieren in de dierindustrie en met in het wild levende dieren. Zijn roman Pels is gebaseerd op waargebeurde avonturen van nertsenbevrijders. Fauna4Life sprak...

Ieder zwijn in Utrecht krijgt de kogel
21 juni 202121 juni 2021
Bericht

Ieder zwijn in Utrecht krijgt de kogel

Ieder wild zwijn dat in Utrecht de provinciegrens over wandelt, krijgt de kogel. Dat heeft de provincie vorig jaar augustus besloten. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan en stappen nu naar de rechter. De organisaties: “De provincie hanteert een nulstandbeleid. Dat wil zeggen dat er geen enkel zwijn in de provincie mag...

Ree in Groningen voorlopig veilig
18 juni 202118 juni 2021
Bericht

Ree in Groningen voorlopig veilig

De rechtbank Noord-Nederland heeft de opdracht die de provincie Groningen aan de Faunabeheereenheid had gegeven om dit jaar 890 reeën dood te schieten, geschorst. Fauna4Life had daar een bezwaarschrift tegen ingediend en tevens aan de rechter gevraagd om deze toestemming voorlopig te schorsen. De provincie moet nu eerst een beslissing nemen op het bezwaarschrift. Populatiebeheer...

Juridische acties zijn hard nodig – Geef de dieren een stem!
5 juni 20215 juni 2021
Bericht

Juridische acties zijn hard nodig – Geef de dieren een stem!

Op grond van de wet zijn dieren in principe beschermd. Helaas is dit vooral een papieren werkelijkheid. In de praktijk zijn veel in het wild levende dieren hun leven niet zeker. Vooral als het gaat om dieren die lekker zijn of leuk om op te schieten, zijn ze aangewezen als ‘jachtwild’. Als ze te boek...

Overwinning: spreeuwen uit nest halen mag niet
28 mei 202128 mei 2021
Bericht

Overwinning: spreeuwen uit nest halen mag niet

Goed nieuws! Eerder dit jaar gaf de provincie Limburg toestemming om jonge, wilde spreeuwen uit het nest te halen en te gebruiken als lokvogel. De dieren komen in vangkooien terecht en moeten er voor zorgen dat soortgenoten de kooien invliegen. Fauna4Life en Animal Rights tekenden, naast Vogelbescherming Nederland, bezwaar aan. De Partij voor de Dieren...

Pin It on Pinterest