Author: fauna4life

Ook vangkooien voor zwarte kraaien in Limburg
20 april 202120 april 2021
Bericht

Ook vangkooien voor zwarte kraaien in Limburg

De provincie Limburg heeft besloten dat naast kauwen, ook kraaien in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten. Er zijn twee besluiten genomen die gelden tot en met 2026. De besluiten zijn genomen om weide- en akkervogels te beschermen tegen predatie en om gewassen te beschermen tegen schade. De dierenbelangenorganisaties...

Ook in Utrecht naar rechter: stop nachtelijk afschot vossen
17 april 202117 april 2021
Bericht

Ook in Utrecht naar rechter: stop nachtelijk afschot vossen

Vorig jaar gaf de provincie Utrecht toestemming om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers op vossen te schieten. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan. Volgens het oordeel van een interne adviescommissie blijkt onvoldoende wat de relatie is tussen de populatie vossen en mogelijke schade...

Limburg laat kauwen vangen in strijd met wet
14 april 202114 april 2021
Bericht

Limburg laat kauwen vangen in strijd met wet

De provincie Limburg heeft besloten dat kauwen in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten. In Noord- en Midden-Limburg geldt het besluit het hele jaar en in Zuid-Limburg van 1 juni t/m 31 oktober. In Zuid-Limburg komen steeds minder kauwen voor. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “Al...

Spreeuwen uit nest gebruikt als lokvogel
9 april 20219 april 2021
Bericht

Spreeuwen uit nest gebruikt als lokvogel

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven om jonge spreeuwen uit het nest te halen, te ringen en te gebruiken als lokvogel in vangkooien om soortgenoten te vangen. Daarnaast worden in de hele provincie spreeuwen afgeschoten en mogen ook haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds worden ingezet. Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “De landelijke broedpopulatie van spreeuwen...

Geweldig nieuws: Deurne staakt plezierjacht
26 maart 202126 maart 2021
Bericht

Geweldig nieuws: Deurne staakt plezierjacht

In de bossen van Deurne mogen geen hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden meer worden afgeschoten. De gemeente zal alleen bij hoge uitzondering nog toestemming geven aan jagers om met het geweer op te treden. Heftige discussie In de gemeente Deurne is al lange tijd een heftige discussie gevoerd over het verpachten van de...

Karen Soeters wil mensen wakker schudden
11 maart 202112 maart 2021
Bericht

Karen Soeters wil mensen wakker schudden

Als Karen Soeters, onder meer directeur van de NGPF (het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren) en House of Animals, het voor het zeggen had, zou ze bij haar medemensen het denkvermogen graag eens voorgoed wakker willen schudden. “Domweg een geweer pakken en doodschieten waar je last van denkt te hebben, zit op...

Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland
5 maart 20215 maart 2021
Bericht

Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland

Na Groningen, Utrecht en Zeeland heeft ook de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor het nachtelijk afschieten van vossen ter bescherming van bodembroedende vogels. In al deze provincies lopen juridische procedures. Eerder dit jaar oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. Fauna4Life en Animal Rights gaan ook...

Kolganzen mogen niet in Limburg broeden
18 februari 202118 februari 2021
Bericht

Kolganzen mogen niet in Limburg broeden

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven voor de populatiereductie van kolganzen en brandganzen in de hele provincie. Tot en met 2026 mag er met geweren, geluiddempers, lokmiddelen en kunstmatig licht op deze dieren geschoten worden. Broedende kolganzen worden in Limburg niet getolereerd. Broedende brandganzen moeten teruggebracht worden naar een aantal van maximaal 200 dieren. De...

Rechter wijst verzoek toe: afschot damherten ligt stil
18 februari 202118 februari 2021
Bericht

Rechter wijst verzoek toe: afschot damherten ligt stil

Het afschot van alle damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat voorlopig niet door. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit gisteren geschorst. De provincie Zuid-Holland had eind vorig jaar opdracht gegeven om alle 39 damherten dood te schieten wegens verkeersveiligheid en landbouwschade. Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights kwamen in het geweer tegen...

Dierenorganisaties luiden vanwege strenge vorst de noodklok
10 februari 202110 februari 2021
Bericht

Dierenorganisaties luiden vanwege strenge vorst de noodklok

Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Dierenrechten Alliantie, Fauna4Life, Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme luiden de noodklok voor de buitendieren. Door de aanhoudende strenge vorst kunnen veel dieren niet meer aan eten en drinkwater komen. Een vogel kan tijdens een koude nacht 10 procent van zijn lichaamsgewicht...

Pin It on Pinterest