Author: fauna4life

Fijne mensen
6 mei 20246 mei 2024
Bericht

Fijne mensen

Weet je wie fijne mensen zijn? Jagers. Ja echt. Ga zelf maar eens met zo’n jager praten. Wie je ook spreekt, zonder uitzondering zeggen ze dat ze hun hobby helemaal niet doen omdat ze het leuk vinden om dieren te doden. Integendeel zelfs. Ze jagen omdat het moet. Omdat de natuur totaal niet in staat...

” Een probleemwolf wordt gemaakt door het gedrag van de mens”
28 april 202430 april 2024
Bericht

” Een probleemwolf wordt gemaakt door het gedrag van de mens”

Glenn Lelieveld, ecoloog en coördinator van het Wolvenmeldpunt houdt zich al sinds 2010 bezig met het wolvendossier. Hij doet ecologisch onderzoek naar diverse diersoorten, geeft lezingen en is sinds 2017 werkzaam bij de Zoogdiervereniging. Als het gaat om hoe de wolf als onderwerp in het nieuws of in de politiek gebracht wordt, mist hij de...

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig
19 april 202419 april 2024
Bericht

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig

Op verzoek van Fauna4Life en Animal Rights heeft de rechter het besluit van de provincie Zuid-Holland om in de hele provincie konijnen te laten doden, geschorst. De rechter meent dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat er geen andere bevredigende maatregelen kunnen worden genomen. Bovendien heeft het grootschalig afschot van konijnen een negatieve invloed op...

Reeën in Zeeland voorlopig veilig
16 april 202416 april 2024
Bericht

Reeën in Zeeland voorlopig veilig

De provincie Zeeland heeft ontheffing verleend om vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2029 reeën te doden vanwege de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren ging het jaarlijks om ongeveer 300 dieren. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen beroep aangetekend en bij de rechter gevraagd de ontheffing te schorsen. Er zijn andere maatregelen om...

Matthijs Schouten: ‘Laten we allemaal uit de kast komen!’
29 maart 202429 maart 2024
Bericht

Matthijs Schouten: ‘Laten we allemaal uit de kast komen!’

Matthijs Schouten is emeritus hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Op 15 maart nam hij afscheid als huisfilosoof van Staatsbosbeheer. Ook is hij vicevoorzitter van het NatuurCollege, boeddhistisch leraar en Ierland-kenner. Hij schreef onder andere de klassieker Spiegel van de natuur. Reden genoeg om hem te bevragen over onze relatie met natuur. Wat...

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden
19 februari 202419 februari 2024
Bericht

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden

De provincie Overijssel heeft ontheffing verleend om ‘koppelvormende’ grauwe ganzen dood te schieten, vanwege landbouwschade. Het gaat om ganzen die het hele jaar in Nederland aanwezig zijn. De provincie heeft echter toestemming verleend om deze vogels midden in de winter te schieten, terwijl er op dat moment ook overwinterende ganzen aanwezig zijn. Fauna4Life meent dat...

“Jagers voelen zich heersers over leven en dood”
19 januari 202419 januari 2024
Bericht

“Jagers voelen zich heersers over leven en dood”

In gesprek met Roos Vonk Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, steekt haar afkeer van de dierindustrie niet onder stoelen of banken. Maar ook op het omgaan met in het wild levende dieren heeft ze een duidelijke visie. Ze publiceerde recent een boek met de intrigerende titel ‘Mijn ego heeft altijd...

Onze natuur huilt
27 december 202328 december 2023
Bericht

Onze natuur huilt

Onze natuur heeft het zwaar te verduren! Zelfs een icoon van de Nederlandse natuur, de wolf, is zijn leven niet meer zeker. Europa wil de beschermde status van dit dier beperken tot vreugde van boeren en jagers.Kijken we naar de uitkomsten van de afgelopen Provinciale Staten- en Tweede Kamerverkiezingen, dan moeten we concluderen dat het...

Naar faunabeheer zónder geweer
15 december 202315 december 2023
Bericht

Naar faunabeheer zónder geweer

In november 2023 organiseerde de Brabantse Milieufederatie haar BMF-lezing. Het thema van de avond: ‘Wilde dieren in onze leefomgeving: hoe gaan we met ze om?’ Sprekers Nettie Dekker en Jozef Keulartz lieten vanuit hun eigen expertise hun licht schijnen over dit thema. Over één ding zijn ze het roerend eens: het huidige beleid van ‘beheer...

‘Ik wil in het wild levende dieren een stem geven’
25 november 202325 november 2023
Bericht

‘Ik wil in het wild levende dieren een stem geven’

In haar recent verschenen boek Jagerslatijn – Mythes en fabels over de jacht gaatNettie Dekker in op de ‘propaganda’ en argumenten van jagers. Zij doet dit op basis van feiten en verwijst hierbij naar een riante lijst met bronnen. Nettie Dekker is freelanceschrijver met een passie voor dieren. Uiteraard hebben wij dit boek met veel...

Pin It on Pinterest