Author: fauna4life

Oproep natuurorganisaties: Haal smient van Zuid-Hollandse vrijstellingenlijst af
21 januari 202021 januari 2020
Bericht

Oproep natuurorganisaties: Haal smient van Zuid-Hollandse vrijstellingenlijst af

Vorige maand vernietigde de rechtbank Den Haag de toestemming die de provincie Zuid-Holland gaf voor het afschieten van smienten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met Fauna4Life en tien andere natuurorganisaties, de provincie op om de smient definitief van de lijst met vrijgestelde soorten te schrappen. Op deze lijst staan vogelsoorten die schade...

Afschot Oostvaardersplassen opnieuw voor rechter
4 januari 20205 januari 2020
Bericht

Afschot Oostvaardersplassen opnieuw voor rechter

In november 2019 heeft de rechtbank Lelystad uitgesproken dat de provincie Flevoland ten onrechte toestemming had gegeven om duizenden edelherten in de Oostvaardersplassen dood te schieten. De provincie had het besluit namelijk niet gebaseerd op ecologische gronden. De toestemming waar deze uitspraak over ging, was geldig tot en met 31 december 2019. Dat betekende dus...

Noord-Holland gaf ten onrechte toestemming voor gebruik kraaienvangkooi
1 januari 20205 januari 2020
Bericht

Noord-Holland gaf ten onrechte toestemming voor gebruik kraaienvangkooi

In 2018 verleende de provincie Noord-Holland enkele ontheffingen om kauwen en zwarte kraaien te vangen en te doden met behulp van zogenaamde kraaienvangkooien. De provincie was van mening dat door deze vogelsoorten schade aan weidevogels zou worden aangericht, doordat ze eieren en kuikens opeten. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen bezwaar gemaakt, maar onze bezwaren...

WBE wederom in opspraak in jachtdorp Deurne
23 december 20195 januari 2020
Bericht

WBE wederom in opspraak in jachtdorp Deurne

WBE Deurne, de plaatselijke jagersclub, is opnieuw in opspraak gekomen. Op 13 december vond er een grote jachtpartij plaats door een aantal van hun leden. Bij deze jachtpartij (zeg maar gerust slachtpartij) op uitgezette fazanten, werd geconstateerd dat er een ‘jager’ meeliep met geweer, die niet in het bezit is van een geldige jachtakte. Deze...

Vossen zijn nergens hun leven zeker
20 december 20195 januari 2020
Bericht

Vossen zijn nergens hun leven zeker

Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de ‘drijfjacht’ op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden jonge vossen gevangen met kastvallen en vervolgens gedood.  Eerder dit jaar verleende de provincie...

Fijne feestdagen
18 december 20195 januari 2020
Bericht

Fijne feestdagen

Uit een column van Tommy Wieringa: “Hij, zelf een jager, zei: Als er één ding is waar een goede jager een hekel aan heeft, dan is het aan een slechte jager.” Tommy Wieringa schreef dit naar aanleiding van mislukte schoten op een paar kauwen en een gans waardoor deze vogels alleen gewond raakten. De gans...

Twaalf dierenrechtenorganisaties willen stop wasberenjacht
16 december 20195 januari 2020
Bericht

Twaalf dierenrechtenorganisaties willen stop wasberenjacht

De provincie Gelderland wil wasberen volledig uitroeien. Twaalf organisaties verzetten zich tegen dit besluit en hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar het provinciebestuur. De organisaties hekelen het demoniseren van de dieren, uiten kritiek op het hopeloze beleid en pleiten ervoor om wasberen te accepteren als ingeburgerde soort.  Incorrecte en eenzijdige informatie In berichtgeving omtrent wasberen worden...

Leven van reeën in Zeeland in gevaar door verkeer en door jagers
27 november 20195 januari 2020
Bericht

Leven van reeën in Zeeland in gevaar door verkeer en door jagers

In augustus 2018 gaf de provincie Zeeland voor een periode van vijf jaar toestemming aan de Faunabeheereenheid (FBE) om in een groot deel van de provincie reeën te schieten vanwege de verkeersveiligheid. De mannelijke reeën mogen het hele jaar worden gedood en de vrouwtjes en kalveren jaarlijks in de periode 1 september tot 1 april....

Rechter zet streep door afschot edelherten
13 november 20195 januari 2020
Bericht

Rechter zet streep door afschot edelherten

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 12 november het beroep van Fauna4Life en Dierbaar Flevoland tegen het afschot van honderden edelherten in de Oostvaardersplassen gegrond verklaard. Daarmee keert na een jaar van grote onzekerheid en nodeloze sterfte van gezonde dieren de rust in dit gebied terug. Honderden gezonde herten gedood In september 2018 gaf de provincie...

Meer damherten na afschot in Amsterdamse Waterleidingduinen
11 november 20195 januari 2020
Bericht

Meer damherten na afschot in Amsterdamse Waterleidingduinen

Op 5 oktober jl. demonstreerde Animal Rights samen met Fauna4Life tegen het afschot van damherten in de Noord-Hollandse duinen. Een dag later werden de afschot- en telcijfers van afgelopen winter en lente gepubliceerd. Er zijn afgelopen winter weer honderden damherten doodgeschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, toch zijn er in de lente 159 meer dieren geteld dan...

Pin It on Pinterest