Author: fauna4life

‘Ik wil in het wild levende dieren een stem geven’
25 november 202325 november 2023
Bericht

‘Ik wil in het wild levende dieren een stem geven’

In haar recent verschenen boek Jagerslatijn – Mythes en fabels over de jacht gaatNettie Dekker in op de ‘propaganda’ en argumenten van jagers. Zij doet dit op basis van feiten en verwijst hierbij naar een riante lijst met bronnen. Nettie Dekker is freelanceschrijver met een passie voor dieren. Uiteraard hebben wij dit boek met veel...

Vordering jagers over haas en konijn afgewezen
12 oktober 202312 oktober 2023
Bericht

Vordering jagers over haas en konijn afgewezen

Vanwege de ongunstige staat van instandhouding heeft de minister voor Natuur besloten om ook dit jachtseizoen de jacht op het konijn in het hele land niet te openen en de jacht op de haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg gesloten te houden. De jagersvereniging, enkele aan de jacht gelieerde partijen, twee wildbeheereenheden en...

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig
11 oktober 202311 oktober 2023
Bericht

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig

In mei heeft Fauna4Life, samen met Animal Rights, bezwaar ingediend tegen de ontheffing die de provincie Drenthe had verleend voor het doden van roeken op percelen met maïs. Tot onze vreugde heeft de provincie besloten om de ontheffing in te trekken. De bezwarencommissie had aangegeven dat er onvoldoende informatie was over de getaxeerde en toegekende...

Wolvenexcursie ‘Hoe wolven en schapen naast elkaar leven’ op de Midden-Veluwe
8 oktober 20238 oktober 2023
Bericht

Wolvenexcursie ‘Hoe wolven en schapen naast elkaar leven’ op de Midden-Veluwe

Op 5 oktober 2023 om 16.00 uur vond een wolvenexcursie plaats op de Hoog Buurlose heide. Uiteraard hoop je, tegen beter weten in, dat je een glimp van een wolf opvangt. Deze excursie was onder leiding van drie medewerkers van Staatsbosbeheer, waaronder Laurens Jansen. In 2019 werden in dit gebied voor het eerst sporen gevonden...

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij
7 september 20237 september 2023
Bericht

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij

Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen het goedkeuren van het Faunabeheerplan konijn door de provincie Zuid-Holland. Op basis daarvan kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling om konijnen te doden. De organisaties hebben de rechter gevraagd de werking van deze vrijstelling te schorsen, totdat op het bezwaar is beslist. De rechter heeft...

Fauna4Life steunt Staat tegen jagers in bodemprocedure
18 augustus 202318 augustus 2023
Bericht

Fauna4Life steunt Staat tegen jagers in bodemprocedure

In oktober 2022 behandelde de rechtbank Den Haag een door de Jagersvereniging ingediend kort geding tegen de Staat. De inzet was toen het opheffen van het verbod om te jagen op hazen in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg. De rechter oordeelde toen dat deze zaak te complex was voor een kort geding. Aanstaande maandag...

Zinloos afschot van reeën in Groningen
12 augustus 202312 augustus 2023
Bericht

Zinloos afschot van reeën in Groningen

Eind juli verleende de provincie Groningen ontheffing aan de Faunabeheereenheid (FBE) voor het doden van reeën. In de beleidsnotitie van de provincie uit 2018 is aangegeven dat het beheer van reeën alleen nog wordt toegestaan in het belang van de verkeersveiligheid of indien er onvoldoende draagkracht is voor de populatie. Nu is toestemming verleend om...

Zuid-Holland staat afschot duizenden konijnen toe
10 augustus 202310 augustus 2023
Bericht

Zuid-Holland staat afschot duizenden konijnen toe

Half juli heeft de provincie Zuid-Holland het Faunabeheerplan konijn 2023-2029 (hierna: FBP konijn) goedgekeurd. Onderdeel van dit plan is het leveren van de gegevens om gebruik te kunnen maken van de landelijke vrijstelling. Op basis van die vrijstelling kunnen alle grondgebruikers konijnen (laten) bestrijden. Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen dit onderdeel...

Bevers in Noord-Brabant zijn hun leven niet zeker
9 augustus 20239 augustus 2023
Bericht

Bevers in Noord-Brabant zijn hun leven niet zeker

Eind juni verleende de provincie Noord-Brabant een ontheffing om in de hele provincie op alle dijklichamen en waterlopen bevers te verstoren, te vangen of te doden. Als voorwaarde werd gesteld dat de gebruikers van de ontheffing daarbij de zogenaamde escalatieladder moesten doorlopen. Fauna4Life en Animal Rights hebben bezwaar ingediend tegen de laatste stap op deze...

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij
3 augustus 20233 augustus 2023
Bericht

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij

In april heeft de provincie Noord-Holland ontheffing verleend voor het doden van konijnen op vakantiepark Landal Sluftervallei. Ze mogen worden gevangen met behulp van fretten en daarna gedood. Ze mogen ook ’s nachts worden doodgeschoten en daarbij mag gebruik worden gemaakt van nachtzichtapparatuur, kunstlicht en warmtebeeld. De ontheffing is geldig tot 1 februari 2028. Fauna4Life...

Pin It on Pinterest