Aanrijdingsgevaar?

Aanrijdingsgevaar?

Mijn buurvrouw stuurt mij een bericht met een schermafdruk van haar Facebookpagina. Ik heb zelf geen Facebook, maar ze vindt dit kennelijk belangrijk genoeg om het mij apart te laten weten. Haar auto is namelijk beschadigd door een aanrijding met een ree, toen ze in het schemer terugreed van haar werk naar huis.

De reacties op haar bericht zijn allemaal meelevend. Het gekke is wel, in mijn ogen, dat deze vooral zijn gericht op de schade aan haar auto en of ze zelf erg geschrokken is.  ¨Ach jee, dat gaat veel geld kosten” en “Ben je allrisk verzekerd?” Niemand vraagt naar de arme ree in kwestie.

Ik app haar daarom terug: “Jeetje joh. Wat een pech voor jou, maar vooral ook voor de ree. Is ie dood?” “Hartstikke dood”, appt ze terug. “Was het een geit of een bok?”, vraag ik, waarna er een smiley symbool komt voor ‘dompie’ met “Een ree.” Ja dat weet ik wel, leg ik uit maar vraag nogmaals of het een mannetje of een vrouwtje was. Ze zegt dat ze dat echt niet weet en vraagt waarom dat zo belangrijk is. Ik leg haar uit dat het in deze tijd van het jaar een dubbel ongeluk is als er nu ergens een reekalfje ligt te wachten op zijn of haar moeder die niet meer terugkomt. Deze zal ook sterven en dat betreur ik enorm.

Het app-verkeer komt ten einde. Een paar dagen lang loop ik eraan te denken.  Een aanrijding met een ree is natuurlijk niet niets en kan zelfs zeer ernstig zijn. In de meeste gevallen is het gelukkig voor een auto slechts blikschade, maar een ree daarentegen overleeft het zelden. Aanrijdingen wil niemand meemaken en jagers maken hier dan ook misbruik van door hier vaak op te wijzen.  Als je in een gebied woont waar (te?) veel reeën lopen, is de kans erg groot deze vroeg of laat voor je auto te krijgen. Hun argument om reeën af te schieten, ze vormen tenslotte een gevaar voor de automobilist.

Maar laten we de zaak eens omdraaien en anticiperen in plaats van proberen alle nare risico’s in het leven uit te sluiten. Een risico-vrije samenleving bestaat niet. Reeën kunnen áltijd ineens de weg overrennen en daar moet je als automobilist rekening mee houden.  Vooral in landelijk gebied. Gewoon je snelheid aanpassen en goed opletten als je over wegen langs het bos rijdt of door gebieden waar ze vaak lopen. Dan houd je je auto schadevrij en bespaar je een ree een akelige dood. En als het een reegeit betreft, red je ook het leven van het reekalfje dat zijn of haar moeder niet hoeft te missen.

Maria Brouwer

21 februari 2022

Pin It on Pinterest