Bezwaar tegen verstoren, vangen en doden van bevers

Bezwaar tegen verstoren, vangen en doden van bevers

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben bezwaar aangetekend tegen een recent besluit van de provincie Zuid-Holland. Dit besluit geeft jagers een ruime bevoegdheid bevers dag en nacht te verstoren, te vangen, hun burchten te vernietigen en zelfs te doden, ter voorkoming van schade. De organisaties: “Bevers zijn zeldzaam en waren zelfs lange tijd uitgestorven in Nederland. Pas in 1988 is het dier weer uitgezet. Inmiddels gaat het zo goed dat sommigen zelfs vinden ‘te goed’. In steeds meer provincies worden plannen gemaakt voor afschot. Dieren eerst uitzetten en daarna weer afschieten is natuurlijk te zot voor woorden.”

Zuid-Holland

Het besluit geldt in de volledige provincie, ook in gebieden waar geen bevers voorkomen. Bij herhaalde graverij maakt dit besluit het mogelijk dat bevers worden gedood. Vooral dit laatste stoot de organisaties tegen de borst. “Herhaalde graverij wijst er vooral op dat er geen beschermende maatregelen zijn genomen ofwel geen alternatieven zijn ingezet. Als bevers worden gedood, zal hun plaats door een andere bever worden ingenomen. Zo blijf je bezig en daarom pleiten wij voor de inzet van alternatieven”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Niet akkoord met doden

Volgens de wet is het verplicht om voor jacht, beheer en schadebestrijding een faunabeheerplan op te stellen. Een goed faunabeheerplan, waaraan op grond van de wet allerlei eisen worden gesteld, zou de bescherming van soorten moeten garanderen. Zonder faunabeheerplan kan er geen toestemming tot verstoren of afschot worden verleend. “Er is in dit geval wel een beverprotocol opgesteld, maar geen faunabeheerplan. Feitelijk gezien kan en mag de provincie deze toestemming dan ook niet geven. Ze nemen een loopje met de wet”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

De organisaties hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit en hopen dat de provincie tot inkeer komt en afziet van de plannen. “Vanzelfsprekend gaan wij nooit akkoord met het doden van deze iconische dieren”, besluiten ze.

MEERDERE BEZWAARMAKERS: Ook Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben bezwaar aangetekend tegen de ruime ontheffing die is afgegeven voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten. De Zuid-Hollandse terreinbeheerders en natuur-en milieuorganisatie zijn niet betrokken geweest bij of geraadpleegd en geïnformeerd over de plannen. Dit is opmerkelijk, aangezien een aantal van hen ook een zetel heeft in de Faunabeheereenheid en dus betrokken zou moeten worden bij het maken van beleid. Dit geeft volgens de stichtingen maar weer eens aan dat Faunabeheereenheden vooral de belangen van jagers behartigen en vertegenwoordigen.

25 mei 2021

Pin It on Pinterest