Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland

Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland

Na Groningen, Utrecht en Zeeland heeft ook de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor het nachtelijk afschieten van vossen ter bescherming van bodembroedende vogels. In al deze provincies lopen juridische procedures. Eerder dit jaar oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. Fauna4Life en Animal Rights gaan ook in bezwaar tegen het besluit van de provincie Noord-Holland. De organisaties: “Wij springen weer in de bres voor de vos.”

Extra verboden middelen

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. Het nachtelijk afschot met behulp van kunstlicht is verboden en hier moet een ontheffing voor worden aangevraagd. De provincie moet in dat geval aannemelijk maken dat naast de ruime mogelijkheden die jagers overdag al hebben, nachtelijk afschot -wettelijk gezien- nodig is.

“Dit betekent dat moet zijn aangetoond dat het belang van de fauna daadwerkelijk door vossen wordt aangetast in het hele gebied waar de toestemming geldt. Ook moet de inzet van verboden middelen bijdragen aan een verbetering van het broedsucces van vogels. Dat is allemaal niet gebeurd”, aldus Pauline de Jong van Fauna4Life.

15 jaar vossenafschot

De toestemming van de provincie Noord-Holland voor het nachtelijk afschot geldt vanaf 1 februari tot en met half juli. De afgelopen jaren verleende de provincie eenzelfde soort ontheffing. De openbare afschotcijfers gaan terug tot en met 2006. Hieruit blijkt dat er in Noord-Holland al jarenlang grote aantallen vossen worden gedood, dat de populatie vossen min of meer stabiel is en dat het broedsucces van weidevogels voortdurend afneemt.

Veel deskundigen geven aan dat het willekeurig doden van vossen volkomen zinloos is, aangezien hun rol in predatie (als die er al is) door verschillende andere zoogdieren kan worden overgenomen.[1] [2] Als je vossen bestrijdt, springt een ander dier in het ontstane gat en als je ook die gaat bestrijden, staat er weer een ander klaar. Zelfs als er geen enkele vos meer in Nederland zou zijn, overleven grutto’s het statistisch gezien niet. [3]

Een ander landschap

Een andere natuur-inclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor de omgeving, is de enige acceptabele oplossing, waarmee zowel weidevogels als predatoren worden beschermd. “Het stoppen van de teruggang van de grutto moet je namelijk aanpakken op landschapsschaal en dat kan niet zonder een transitie naar een landbouw met veel minder kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen, mestinjectie en diepteontwatering”, zegt onderzoeksleider en RUG-hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.[4]

Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden. “Jagers werpen zich op als beschermers van weidevogels en schuiven het nachtelijk afschot van vossen naar voren als oplossing. Over de werkelijke oorzaken wordt niet gesproken. Een verandering in de landbouwpraktijk is de enige effectieve oplossing om weidevogels te beschermen”, aldus Jessica Smit van Animal Rights.


[1] Sovon Vogelonderzoek, (2020) “Predatieproblematiek bij weidevogels”.

[2] Jos Hooijmeijer, onderzoeker aan de RUG bij NPO Radio 1. “2020 is slechtste jaar ooit voor de Grutto” https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/25943-2020-is-slechtste-jaar-ooit-voor-grutto

[3] Onderzoeker Wolf Teunissen via Vogelbescherming Nederland. “De rol van Predatoren in weidevogelproblemen.” https://www.boer-en-vogels.nl/conferentie/beheer/3.2-de-rol-van-predatoren-in-weidevogelproblemen

[4] Publicatie Gruttomonitor, (2020). “Zelfs goed weidevogelbeheer niet goed genoeg voor de nationale vogel.” https://www.rug.nl/news/2020/05/zelfs-goed-weidevogelbeheer-niet-goed-genoeg-voor-de-nationale-vogel

5 mei 2021

Pin It on Pinterest