Dierenorganisaties luiden vanwege strenge vorst de noodklok

Dierenorganisaties luiden vanwege strenge vorst de noodklok

Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Dierenrechten Alliantie, Fauna4Life, Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme luiden de noodklok voor de buitendieren. Door de aanhoudende strenge vorst kunnen veel dieren niet meer aan eten en drinkwater komen. Een vogel kan tijdens een koude nacht 10 procent van zijn lichaamsgewicht verliezen.

Brandbrieven

De samenwerkende dierenorganisaties hebben om die reden een brandbrief gestuurd naar de gemeenten en naar de provincies om hen te wijzen op hun zorgplicht voor de dieren. Het is noodzakelijk dat de gemeenten en provincies met spoed maatregelen treffen om de dieren deze koude periode door te helpen. 

Wakken

Zo dienen er wakken gemaakt te worden op de plekken waar de watervogels zich ophouden in grachten, kanalen, brede sloten en vijvers. Watervogels moeten zich verschillende keren per dag baden om vervolgens hun verenkleed in te vetten. Als dat niet mogelijk is, raakt hun verenkleed lek en zijn ze niet meer bestand tegen de kou. Gemeenten dienen voor voerplaatsen met granen, fruit en groente te zorgen. Indien er een voederverbod in een gemeente is, dient dit zolang deze vorstperiode duurt tijdelijk opgeheven te worden. 

Geen afschot

Aan zowel gemeenten als provincies is dringend verzocht om ervoor te zorgen dat het afschot in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding tijdens deze extreem koude dagen gestaakt wordt. De dieren hebben het al zwaar genoeg en hebben alle energie nodig om in leven te blijven. Ze moeten nu met rust gelaten worden. Elke onnodige verstoring moet worden vermeden. Drukke mensenmassa’s in het bos moeten om die reden ook voorkomen worden. 

Gemeenten kunnen bovendien hun inwoners informeren hoe ze de dieren buiten het beste kunnen helpen. Ook is het belangrijk om hondenbaasjes te informeren dat zij tijdens deze vorstperiode hun hond aangelijnd dienen te houden als ze in de buurt van watervogels en andere buitendieren komen, zodat de al verzwakte dieren niet worden opgejaagd.

10 februari 2021

Pin It on Pinterest