In het geweer voor Utrechtse reeën

In het geweer voor Utrechtse reeën

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights komen in het geweer voor Utrechtse reeën. Vorig jaar gaf de provincie toestemming om het hele jaar door in de hele provincie reeën dood te schieten, voornamelijk wegens verkeersveiligheid. De organisaties: “Afschot voorkomt niet dat overgebleven reeën alsnog wegen oversteken en daarom pleiten wij voor de inzet van alternatieve maatregelen. Onze ingebrachte bezwaren zijn te makkelijk afgedaan. Wij stappen naar de rechter om het afschot tegen te houden.”

Afschot maakt verkeerssituatie niet veiliger

Het aantal reeën in de provincie Utrecht is sinds 2006 stabiel. Vanaf 2011 zijn er lichte schommelingen in het aantal aanrijdingen, maar ook dat aantal blijft ongeveer gelijk. Ondanks het afschot van gemiddeld 550 reeën per jaar. “De provincie zegt dat preventieve maatregelen niet volstaan om tot de gewenste verkeersveiligheid te komen en dat afschot noodzakelijk is. Uit de cijfers blijkt juist dat afschot niet heeft gezorgd voor minder aanrijdingen. De provincie moet zich achter de oren krabben en dit beleid herzien in plaats van het stug door te zetten”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

“Reeën steken dagelijks wegen over, omdat hun leefgebied door wegen wordt doorsneden. Dat gaat meestal goed. Als er geschoten wordt, zullen de overgebleven reeën nog steeds oversteken. Daarom is het essentieel om maatregelen op en rond wegen te nemen, zoals verlaging van de snelheid van het verkeer, om de situatie voor deze dieren veiliger te maken. Als de provincie verkeersveiligheid écht voorop wil stellen, dan zet ze hierop in,” zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Stel verkeersveiligheid voorop

In de Leidraad vermindering aanrijdingen reeën, opgesteld door samenwerkende natuurorganisaties, worden belangrijke maatregelen genoemd die de verkeersveiligheid daadwerkelijk vergroten. Eén van die maatregelen is het verlagen van de verkeerssnelheid. Een verlaging van 80 km naar 60 km per uur kan voor een sterke afname in aanrijdingen met dieren zorgen.[1] Een andere belangrijke maatregel is het open houden van bermen. Bij open wegbermen is de kans groter dat zowel reeën als automobilisten elkaar eerder zien. Op de Noordwest-Veluwe is geconstateerd dat open bermen tot een halvering van het aantal aanrijdingen heeft geleid.[2]

De organisaties: “Vanzelfsprekend is elke aanrijding er één te veel. Zowel voor mensen als reeën. Wij willen dat de provincie in plaats van meteen naar het geweer te grijpen, inzet op bewezen effectieve, preventieve en diervriendelijke maatregelen. Daar maken wij ons hard voor.”


[1] Leidraad verminderen aanrijdingen reeën https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/IHWLD/Leidraad_verminderen_aanrijdingen-reeen.pdf

[2] Minder aanrijdingen met wild door open wegbermen. 

28 april 2021

Pin It on Pinterest