Konijnen doden met kunstlicht, geluiddempers en vangnetten

Konijnen doden met kunstlicht, geluiddempers en vangnetten

De provincie Gelderland wil jagers toestemming geven om tot 1 januari 2025 konijnen te doden met kunstlicht, vangnetten en geweren met geluidsdempers. Fauna4Life en Animal Rights hebben de provincie met klem verzocht deze toestemming niet te verlenen. Campagneleider Animal Rights Jessica Smit: “Er is nu al amper rust voor konijnen, het is onvoorstelbaar dat de provincie de bevoegdheden van jagers nóg verder wil oprekken.”

Plezierjacht op konijnen
Konijnen worden in de Wet natuurbescherming aangemerkt als jachtwild en mogen vanaf 15 augustus t/m 31 januari voor het plezier bejaagd worden. Dit kan van zonsopkomst tot zonsondergang met fretten, buidels, honden, jachtvogels en het geweer. Naast de plezierjacht staan konijnen op de landelijke vrijstellingslijst, dit houdt in dat ze het hele jaar gedood mogen worden ter voorkoming van schade en overlast, hierbij mogen naast bovengenoemde middelen als extra middelen kastvallen en vangkooien worden gebruikt.

Nergens rust
Konijnen mogen het hele jaar worden bejaagd: voor het plezier (tijdens het jachtseizoen) of ter voorkoming van schade (landelijke vrijstelling). De provincie Gelderland wil deze bevoegdheden nóg verder oprekken. De provincie heeft deze ontheffing (toestemming) op voorhand verleend, zonder dat is aangetoond dat er geen andere oplossingen voorhanden zijn. Daarnaast is niet aangegeven hoe gevangen konijnen worden gedood, alleen dat er gebruik wordt gemaakt van vangnetten.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Door de provincie Gelderland wordt het doden van konijnen als de ultieme oplossing gezien als er klachten zijn over konijnen op bijvoorbeeld sportvelden of begraafplaatsen. De échte oplossing is natuurlijk om deze terreinen te voorzien van een deugdelijke afrastering, waardoor konijnen er niet kunnen komen.”

Elk dier is een individu
In veel ontheffingen van de provincies wordt vermeld dat de gunstige staat van instandhouding van de diersoort niet in het geding is. Er wordt niet gekeken naar de belangen van individuen, maar alleen naar een soort in haar algemeenheid. Wij pleiten voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren worden meegenomen. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn.

 

27 november 2018

 

Pin It on Pinterest