Konijnen in Limburg moeten dag en nacht vrezen voor hun leven

Konijnen in Limburg moeten dag en nacht vrezen voor hun leven

Ondanks de inspanningen van Animal Rights en Fauna4Life heeft de rechter besloten dat de ontheffing voor het doodschieten van konijnen in Limburg niet wordt ingetrokken. De organisaties zijn enorm teleurgesteld en zetten de bezwaarprocedure door.

Hoewel de staat van instandhouding van het konijn al in het geding is, werd door de provincie Limburg onlangs toch een ontheffing verleend voor de inzet van extra middelen om konijnen te doden. Fauna4Life en Animal Rights stapten vervolgens naar de rechter om de ontheffing te laten schorsen. De organisaties wilden daarmee niet alleen voorkomen dat de konijnen in Limburg voortdurend moeten vrezen voor hun leven, maar ook dat andere provincies dit voorbeeld volgen, terwijl het dier inmiddels op de zogenaamde Rode Lijst staat. De uitspraak van de rechter viel helaas in het nadeel van de dieren uit: de ontheffing in Limburg blijft in stand.

Enorm teleurstellend, vindt Animal Rights. Interim campagnecoördinator Anna Krijger: “De minister houdt de plezierjacht op het konijn dit seizoen gesloten vanwege de teruglopende populatie. Door middel van ontheffingen creëren provincies een achterdeur om afschot toch mogelijk te maken. Dat is bijzonder zorgwekkend.”
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Volgens de rechter zal er slechts incidenteel gebruik worden gemaakt van deze ontheffing, gelet op de ervaring in het verleden. Dat is onbegrijpelijk. Als het de bedoeling is dat er slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden gebruik van mag worden gemaakt, dan had de ontheffing ook tot die omstandigheden moeten worden beperkt. Dat is niet het geval.”

Grote zorgen om het konijn
In juli van dit jaar hebben Fauna4Life en Animal Rights de staat gedagvaard. De organisaties maken zich ernstig zorgen over het gebrek aan bescherming van in het wild levende konijnen. Konijnen staan immers op de Rode Lijst: een overzicht van soorten die uit Nederland dreigen te verdwijnen of zeer sterk in aantal achteruit zijn gegaan. Dit was voor de minister voor Natuur reden genoeg om het komende jachtseizoen de jacht op konijnen te sluiten. Maar door de landelijke vrijstelling worden konijnen nog steeds ongecontroleerd afgeschoten. De rechter oordeelde in die zaak dat hoewel de staat van instandhouding van het konijn inderdaad in het geding is, de staat toch ‘meer tijd moet krijgen’. 

Hoewel het jachtseizoen dit jaar niet wordt geopend voor het konijn, wordt het dier dus nog steeds beschoten. Enerzijds op basis van de landelijk vrijstelling, die bepaalt dat dieren die ‘schade’ aanrichten overdag mogen worden doodgeschoten, maar ook door ontheffingen zoals in Limburg, die toestaan dat het dier vanwege ‘structurele schade’ of ‘populatiebeheer’ ook ’s nachts gedood mag worden. Fauna4Life en Animal Rights vrezen dat de konijnen die nu ‘gespaard’ blijven door het verbod op de plezierjacht, toch de dood vinden door de landelijke vrijstelling en provinciale ontheffingen. De organisaties willen dat zowel de jacht en als het bestrijden van konijnen volledig wordt verboden en pleiten voor diervriendelijke maatregelen om eventuele schade te voorkomen.

Pin It on Pinterest