Haas moet volgens jagers overal kunnen worden bejaagd

Haas moet volgens jagers overal kunnen worden bejaagd

De minister van Landbouw heeft terecht besloten om de jacht op hazen het komende jachtseizoen (15 oktober tot en met 31 december) niet te openen in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg. De jagersvereniging is het daar niet mee eens en heeft de Staat gedagvaard.

Aanleiding jachtverbod
Eind 2020 zijn haas en konijn op de Rode Lijst Zoogdieren geplaatst. De aanleiding daarvoor was dat van beide soorten, volgens informatie van de Zoogdiervereniging, de populatiegrootte sinds 1950 is afgenomen met meer dan 60%. Naar aanleiding hiervan heeft een meerderheid in de 2e Kamer begin 2021 gevraagd om de jacht op beide diersoorten te sluiten. De minister heeft vervolgens aan de Wageningen Universiteit opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de staat van instandhouding van deze twee diersoorten. Uit dit rapport blijkt dat de staat van instandhouding van zowel haas als konijn zeer ongunstig is. Toch heeft de minister van Landbouw dit jaar besloten de jacht op het konijn in het hele land en de jacht op de haas alleen in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg niet te openen.

Jagers boos
De KNJV (jagersvereniging) reageerde heel boos op dit besluit. Volgens de jagers is het besluit gebaseerd op beperkte en onjuiste gegevens. Zij vinden dat hun eigen leden veel beter in staat zijn om de hazen te tellen! Volgens hen gaat het nog prima met deze diersoort. Bovendien menen zij dat het jachtverbod een inbreuk is op hun eigendomsrecht, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hoe brutaal kan je zijn. In het wild levende dieren zijn geen eigendom en zeker niet van jagers. Bovendien menen de jagers dat zij schade ondervinden door het jachtverbod. Het zijn echter juist de hazen die schade ondervinden van de jacht.

Dagvaarding
De KNJV heeft de Staat gedagvaard om de jacht op hazen in de drie provincies alsnog te openen. Gelukkig houdt het ministerie van Landbouw de rug recht en stelt geheel terecht dat de staat van instandhouding van de soort in deze provincies wel degelijk ‘in het geding is’ en dat betekent dat de jacht daarop niet kan worden geopend.
Fauna4Life en Animal Rights hebben zich in deze zaak gevoegd. Wij hebben aangegeven dat het jachtverbod noodzakelijk is, maar dat dit eigenlijk ook voor hazen in de rest van het land zou moeten gelden. De rechter doet op 19 oktober uitspraak.

16 oktober 2022

Pin It on Pinterest