Nachtelijke jacht in Friesland

Nachtelijke jacht in Friesland

De provincie Friesland heeft vorig jaar toestemming gegeven om jaarlijks vanaf 1 december tot en met 30 juni in de nachtelijke uren met kunstlicht op vossen te schieten. Het besluit geldt in en rondom weidevogelleefgebieden en loopt door tot en met 2023. De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenen samen bezwaar aan. De organisaties: “Vossen mogen al in het hele land het hele jaar door overdag worden doodgeschoten. In twee jaar tijd zijn er, volgens de opgave van de jagers zelf, in heel Nederland 28.522 vossen gedood. Het gaat om schrikbarende aantallen.”[1]

Hetze tegen de vos

Vossen mogen het hele jaar door overdag bij schade (of dreigende schade) worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht toegestaan en mogen honden worden ingezet om vossen uit hun burchten te jagen. De nachtelijke jacht op vossen is niet toegestaan. Een provincie kan hier wel toestemming voor geven via een ontheffing.

Een besluit voor extra afschotbevoegdheden, zoals schieten in de nachtelijke uren, moet worden onderbouwd in een Faunabeheerplan. Dit plan is in Friesland verlopen. “Wettelijk gezien kan en mag er dus helemaal geen ontheffing worden verleend. Een verlopen plan kan niet als onderbouwing voor een besluit dienen”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Schade aan fauna niet bekend

De ontheffing in Friesland is verleend om ‘schade aan fauna’ te beperken. Daarmee wordt gedoeld op de weidevogels die in de provincie leven. Er is geen lokaal en recent onderzoek gedaan naar de rol die de vos heeft bij predatie van weidevogels en hun kuikens of eieren. Predatie is vooral een probleem in gebieden van slechte kwaliteit. In kruidenrijke graslanden is het succespercentage van bijvoorbeeld gruttonesten nog vergelijkbaar met de jaren tachtig.[2]

Kijk naar Luxemburg

In Luxemburg was het de afgelopen jaren verboden op vossen te jagen. Daar is men ervan overtuigd dat de achteruitgang van de biodiversiteit en vogelsoorten te wijten is aan andere oorzaken en niet komt door predatie door vossen. “Wij willen naar het voorbeeld van Luxemburg ook in Nederland het afschot van vossen verbieden. Deze hetze tegen de vos moet stoppen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. Animal Rights en Fauna4Life vragen de provincie in een bezwaarschrift om het besluit te herroepen.


[1] Afschotcijfers over 2019 en 2020. Gebaseerd op de jaarverslagen van de provinciale faunabeheereenheden. De cijfers van de provincie Zuid-Holland uit 2020 ontbreken in dit overzicht. https://www.faunabeheereenheid.nl/

[2] Wolf Teunissen, Sovon Vogelonderzoek. “De rol van predatoren in weidevogelproblemen.” https://www.boer-en-vogels.nl/conferentie/beheer/3.2-de-rol-van-predatoren-in-weidevogelproblemen

17 februari 2022

Pin It on Pinterest