Vergassen ganzen Schiphol gaat door: Echte veiligheidsmaatregelen worden nog steeds niet genomen

Vergassen ganzen Schiphol gaat door: Echte veiligheidsmaatregelen worden nog steeds niet genomen

Eerder kondigden wij aan dat wij samen met Animal Rights naar de rechter zijn gestapt om het vergassen van ganzen rondom de luchthaven Schiphol stil te laten leggen. De provincies Utrecht en Noord-Holland hadden toestemming verleend om tot op een afstand van 20 km rondom Schiphol ruiende ganzen te vangen en vervolgens met CO2 te doden. De zitting bij de rechtbank Utrecht was op 1 juni gepland en daar werd de zaak tegen Noord-Holland ook meteen behandeld. De uitspraak kwam vandaag.

Incident 2010
Door de provincies wordt gesteld dat de veiligheid door ganzen ernstig in gevaar wordt gebracht, waarbij wordt verwezen naar een incident in juni 2010 met een vliegtuig van Royal Air Maroc. Het vliegtuig kwam vlak na de start in aanvaring met enkele Canadese ganzen en moest daarom terugkeren naar de luchthaven. Door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is hier onderzoek naar gedaan. Er werd toen al ingezet op verschillende maatregelen om de kans op aanvaringen met ganzen te beperken. Het gaat om technische middelen om vliegbewegingen van vogels eerder waar te nemen. Het gaat om ruimtelijke maatregelen, waardoor vogel aantrekkende bestemmingen en activiteiten worden voorkomen. Het gaat om het beperken van het voedselaanbod in de omgeving van Schiphol en het gaat om het beperken van de populaties ganzen. De Onderzoeksraad kwam tot de conclusie dat de eerste drie ‘sporen’ (technische en ruimtelijke maatregelen en beperken voedselaanbod) pas op de lange termijn zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarom adviseerde deze raad om voor de korte termijn de populaties ganzen drastisch terug te dringen. De raad had echter geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de maatregelen die worden ingezet om de populaties ganzen te beperken.

Gaat niet om aantal ganzen maar om gedrag
Het gaat echter helemaal niet om de aantallen ganzen, maar om het gedrag van de aanwezige ganzen. Zolang ganzen niets in de buurt van Schiphol te zoeken hebben, zullen ze daar niet heenvliegen en is er dus ook geen risico op een aanvaring. Dat er nu af en toe botsingen met ganzen plaatsvinden, komt doordat er in de directe omgeving van Schiphol juist heel veel voor ganzen te halen is in de vorm van landbouwgewassen (granen, bieten en aardappelen). Hier is de afgelopen jaren in diverse wetenschappelijke rapporten herhaaldelijk op gewezen. Zolang deze gewassen daar worden verbouwd, blijft er een reële kans op een aanvaring met een gans bestaan, ongeacht de aantallen die in de omgeving aanwezig zijn

Nog steeds granen rondom Schiphol
Wij zijn inmiddels acht jaar verder en nu blijkt dat het schieten en vergassen van ganzen nog steeds niet heeft geleid tot een afname van het aantal ganzen. Sterker nog, de aantallen zijn sinds die tijd alleen nog maar toegenomen. Kortom, de oplossing voor de korte termijn die de Onderzoeksraad meende te zien, te weten het beperken van het aantal ganzen, blijkt nog steeds niet te zijn bereikt.

Dan zou je toch verwachten dat de overheid ondertussen actief heeft ingezet op de andere maatregelen om de kans op aanvaringen te beperken en dan met name op het verwijderen van gewassen rondom Schiphol die voor ganzen aantrekkelijk zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn. De enige maatregel die op dit punt is genomen, is het maken van vrijwillige afspraken met agrariërs om twee dagen na de graanoogst de resten onder te ploegen. Gelukkig werken inmiddels veel agrariërs hieraan mee, maar daarmee is het probleem bij lange na niet opgelost. De percelen met granen leveren daarna weliswaar 60% minder voedsel op, maar er is dus nog steeds iets voor de ganzen te vinden. Bovendien zijn deze velden vlak voor de oogst tot twee dagen na de oogst volop in trek. Op de percelen met resten van bieten en aardappelen gebeurt helemaal niets. Daar kunnen deze vogels nog steeds ongestoord foerageren.

Rechter negeert feiten
Wij hebben tijdens de zitting bij de rechtbank Utrecht aangegeven dat het onbegrijpelijk is dat de vrijheid van agrariërs om te mogen verbouwen wat ze willen, kennelijk belangrijker is dan de veiligheid. Wij hebben ook aangegeven dat het doden van grote hoeveelheden ganzen tot op heden niet heeft geleid tot minder ganzen en dat het dus gaat om een heilloze weg. Vandaag volgde de teleurstellende uitspraak. De rechter heeft het verzoek inzake beide provincies afgewezen. Ondanks ons betoog dat wordt ondersteund door de feiten, stelt deze rechter dat een beperking van het aantal ganzen in het belang van de veiligheid is en dat dit kan worden bereikt door de ganzen te vergassen. Ze negeert op deze manier de feiten dus volkomen. Het ging om een verzoek om schorsing. Dat betekent dat hierna nog de bezwaar- en beroepsprocedure nog plaatsvinden. Wij hopen dat dan wel goed naar alle feiten wordt gekeken en eindelijk wordt erkend dat de enige effectieve maatregel om de kans op aanvaringen te beperken het verwijderen van alle voor ganzen aantrekkelijke gewassen is.

Om aandacht voor dit onderwerp te vragen organiseert Animal Rights samen met Fauna4Life en Dierbaar Flevoland een actie nabij het bedrijf dat de vergassingen uitvoert.

 

8 juni 2018

Pin It on Pinterest