Limburg laat kauwen vangen in strijd met wet

Limburg laat kauwen vangen in strijd met wet

De provincie Limburg heeft besloten dat kauwen in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten. In Noord- en Midden-Limburg geldt het besluit het hele jaar en in Zuid-Limburg van 1 juni t/m 31 oktober. In Zuid-Limburg komen steeds minder kauwen voor. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “Al sinds de middeleeuwen worden kraaiachtigen vervolgd. Het vangen en opsluiten van wilde vogels is een ingrijpende gebeurtenis die zorgt voor stress, angst en ongerief.[1] In veel gevallen zorgt het vangen en doden van vogels niet voor minder schade, maar is er slechts sprake van symboolpolitiek.”

Afgelopen jaren 17.940 kauwen gedood

De kauw is een landelijk vrijgestelde soort. Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan, mogen het hele jaar worden doodgeschoten om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. In Limburg zijn er in drie jaar tijd maar liefst 17.940 kauwen gedood.[2] Een vangkooi is een verboden middel. Voor het gebruik hiervan is een ontheffing van de provincie nodig. Deze kan alleen worden verleend als er sprake is van belangrijke schade én als er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Daar gaat het volgens de dierenbelangenorganisaties vaak mis.

Geen schade bekend

In het besluit van de provincie Limburg staat dat er geen gegevens beschikbaar zijn over de schade die door kauwen wordt aangericht. In de voorwaarden staat er dat tot maximaal 100 meter van schadegevoelige percelen mag worden gevangen. “Wat wordt verstaan onder schadegevoelige percelen, mag Joost weten. Dat wordt namelijk niet gedefinieerd. Dit heeft veel weg van een vrijbrief voor kooien en afschot voor elke grondgebruiker in Limburg”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Symboolpolitiek

In een ecologische literatuurstudie is onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van verschillende ‘middelen’, zoals afschot en de inzet van vangkooien. Over vangkooien wordt geconcludeerd:[3] “Met behulp van vangkooien kunnen veel kraaiachtigen gevangen worden. Op een plek vangen heeft echter weinig effect op het aantal kraaien omdat vogels uit de omgeving de lege plekken opvullen. Het is daarom geen goede methode om op perceelniveau schade te beperken.”

Voordat een middel ingezet kan worden, moet ook bewezen zijn dat het daadwerkelijk effectief is. Dat is niet gebeurd. “Het is algemeen geaccepteerd dat kraaiachtigen in grote aantallen worden gedood. Ze hebben al eeuwenlang een slechte reputatie. Kraaiachtigen kunnen evenveel lijden als andere dieren”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. Kauwen zijn fascinerende intelligente vogels met complexe sociale verbanden. De organisaties pleiten voor een volledig verbod op het gebruik van vangkooien.


[1] Raad voor Dieraangelegenheden, (2016). Verkorte Zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen Vogels. 

[2] Cijfers: totaal vanaf 2017 t/m 2019. Bron: Jaarverslagen Faunabeheereenheid Limburg.

[3]  J.M. Drees & D.P.J. Kuiper, (2007). “Voorkoming en bestrijding van schade door beschermde inheemse dieren.” Hoofdstuk 6.1. In opdracht van: Faunafonds. 

14 april 2021

Pin It on Pinterest