Spreeuwen uit nest gebruikt als lokvogel

Spreeuwen uit nest gebruikt als lokvogel

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven om jonge spreeuwen uit het nest te halen, te ringen en te gebruiken als lokvogel in vangkooien om soortgenoten te vangen. Daarnaast worden in de hele provincie spreeuwen afgeschoten en mogen ook haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds worden ingezet. Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “De landelijke broedpopulatie van spreeuwen neemt al jaren af. Sinds de jaren tachtig zijn hun aantallen in Noord- en West-Europa gehalveerd. De provincie moet deze vogels beschermen en koesteren in plaats van nesten leeg te laten halen en ze af te schieten.”

Gevangen spreeuwen sterven

Al meerdere jaren worden spreeuwen in Limburg met vangkooien gevangen. Vorige maand is er een nieuwe ontheffing verleend. Deze geldt voor vijf jaar. De kooien mogen geplaatst worden tot op 500 meter van percelen met blauwe bessen. Er blijkt echter geen geregistreerde schade aan fruit te zijn. Eens per week moet de kooi worden geleegd en worden de spreeuwen minimaal 30 kilometer verder weer losgelaten. Jessica Smit van Animal Rights: “De afgelopen jaren stierf meer dan 10% van de gevangen spreeuwen door stress. In 2017 stierven dieren in de vangkooi als gevolg van zwaar noodweer. Dit is onethisch en onacceptabel.”

Om de spreeuwen in de kooi te lokken mogen levende vogels in de kooi worden geplaatst. Gefokte spreeuwen zijn er bijna niet en daarom mogen jonge spreeuwen uit nesten worden gehaald om als lokvogel dienst te doen. Pauline de Jong van Fauna4Life: “Al sinds 2007 wordt schade door zangvogels aan fruit niet meer vergoed. Er zijn namelijk prima alternatieve maatregelen om fruit te beschermen in de vorm van netten. Er is helemaal geen reden om spreeuwen te vangen of dood te schieten.”

Ook afschot toegestaan

Naast het vangen van spreeuwen wordt in een ander besluit het afschot van de dieren in de hele provincie toegestaan. Tot maximaal 100 meter van percelen met bessen, kleinfruit, kersen en druiven mogen de vogels worden geschoten. De dierenbelangenorganisaties fauna4Life en Animal Rights tekenen tegen beide besluiten bezwaar aan.

Ongunstige staat van instandhouding

Naast spreeuwen zijn er ook andere vogels, zoals lijsterachtigen en mezen die schade aan fruit kunnen veroorzaken. Bij deze vogels vindt (volkomen terecht) geen afschot plaats, maar worden preventieve maatregelen toegepast. Ook spreeuwen kunnen worden geweerd met behulp van netten. Dit is een bewezen effectief middel. De organisaties: “Hun aantallen lopen al jaren terug, maar ondertussen wordt toestemming gegeven voor allerlei ingrijpende en dodelijke maatregelen. Wij roepen de provincie met klem op deze onzalige besluiten in te trekken.”

9 april 2021

Pin It on Pinterest