53 miljoen wilde vogels jaarlijks afgeknald

53 miljoen wilde vogels jaarlijks afgeknald

In Europa worden jaarlijks 53 miljoen wilde vogels legaal doodgeschoten. Een groot deel daarvan zijn trekvogels, die in sommige lidstaten acuut gevaar lopen of met uitsterven worden bedreigd. Dat blijkt uit een Duitse studie van Komitee gegen den Vogelmord. “Zelfs als de jacht niet de belangrijkste oorzaak van de dood van de vogel is, versnelt hij de achteruitgang”, zegt Axel Hirschfeld, bestuurslid van de in 1975 opgerichte natuurbeschermingsorganisatie.

Achteruitgang vogelsoorten
In heel Europa zijn in dertig jaar tijd maar liefst 300 miljoen broedparen verdwenen. Dat is een verlies van 57%. De oorzaken liggen onder meer in de toenemende vernietiging van habitats en een verminderd voedselaanbod, als gevolg van de achteruitgang van insectensoorten.
Ook in Nederland gaat het niet goed met vele vogelsoorten. Daarnaast worden er op Europees niveau ook nog eens 53 miljoen vogels per jaar doodgeschoten.

Jacht helpt wilde dieren niet
De kievit, tortelduif en veldleeuwerik zijn in Duitsland beschermd, maar worden tijdens de trek naar het zuiden met honderdduizenden tegelijk afgeschoten. De wulp, een geliefde weidevogel, is in Nederland en België streng beschermd. Tien meter over de Belgische grens, aan de Franse kust, staan de lokvogels al klaar om wulpen neer te kunnen schieten. In Frankrijk mag alleen aan de kust op deze vogel gejaagd worden, maar ze gebruiken juist die kustregio voor hun trek en om zich te oriënteren om de route naar het zuiden te vinden. Mogelijk wil Frankrijk in 2020 de jacht op de grutto weer toestaan.
In Nederland worden allerlei maatregelen genomen om weidevogels te beschermen, terwijl deze vogels in de rest van Europa worden afgeschoten.

Stem diervriendelijk
Vandaag zijn er Europese verkiezingen. Veel regels omtrent de jacht en de bescherming van wilde dieren en hun leefgebieden worden op Europees niveau geregeld. Fauna4Life vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van de natuur. Houd bij het stemmen rekening met de belangen van dieren en natuur.

 

23 mei 2019

 

Pin It on Pinterest