Hoger beroep tegen afschot reeën Zeeland

Hoger beroep tegen afschot reeën Zeeland

De provincie Zeeland heeft toestemming gegeven om reeën dood te schieten in het belang van de verkeersveiligheid. Eind vorig jaar stapten de dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights gezamenlijk naar de rechter. Deze stelde hen helaas in het ongelijk. Op 2 juli dient het hoger beroep bij de Raad van State. De organisaties vinden het beleid van de provincie onbegrijpelijk: “De provincie stelt dat alternatieven zijn toegepast, maar dat deze niet effectief zijn. De twee belangrijkste maatregelen om ongelukken te voorkomen zijn echter helemaal niet toegepast.” 

Provincie laat steken vallen
Volgens de rechter heeft de provincie Zeeland voldoende oog gehad voor alternatieve (preventieve) maatregelen. De provincie noemde tijdens de zitting het maaien van bermen in Zeeland ‘financieel niet uitvoerbaar’ en het verlagen van de maximumsnelheid een ‘belemmering van de doorstroming van het verkeer’. Twee simpele maatregelen die een groot effect kunnen hebben op de levens van reeën en de verkeersveiligheid van mensen.

De wet Natuurbescherming bepaalt dat afschot pas aan de orde is, indien er geen ‘andere bevredigende oplossing’ voorhanden is. In het Leidraad vermindering aanrijdingen reeën, opgesteld door samenwerkende natuurorganisaties, worden belangrijke maatregelen genoemd die de verkeersveiligheid daadwerkelijk vergroten. Eerst moet het basisbeheer op orde zijn. De twee belangrijkste maatregelen die worden genoemd zijn het verlagen van de snelheid en het open houden van bermen. Door het open houden van bermen zien de reeën en de verkeersdeelnemers elkaar tijdig, waardoor de kans op een aanrijding wordt verlaagd. Bij de Leuvenumse bossen op de Veluwe bij Ermelo resulteerde het open maken van de bermen in een halvering van het aantal aanrijdingen.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De provincie wijst er nadrukkelijk op dat de Leidraad wordt gevolgd, maar uit de praktijk en uit verklaringen van de provincie zelf blijkt het tegenovergestelde. De provincie laat duidelijk steken vallen en had nooit tot afschot mogen overgaan.”

Wegen doorkruisen leefgebied
Naast de toename van het aantal reeën in Nederland, is ook het wegennetwerk enorm uitgebreid. Hierdoor zijn botsingen tussen reeën en verkeer toegenomen. Jessica Smit, Animal Rights: “Eerder stelde de provincie al dat verkeersveiligheid boven de natuur staat. Juist als je verkeersveiligheid belangrijk vindt, zou je maximaal moeten inzetten op preventieve maatregelen voor het voorkomen van verkeersongelukken. Er wordt in Nederland veel te makkelijk naar het geweer gegrepen, zonder te kijken naar de belangen van de grootste slachtoffers: levende, voelende wezens.”

 

8 juni 2019

Pin It on Pinterest