Aalscholvers eten vis en worden daarom gedood

Aalscholvers eten vis en worden daarom gedood

Op sportlandgoed Zwartemeer in Drenthe mogen aalscholvers tot en met 2024 worden gedood, omdat ze concurreren met hengelaars. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn ontzet: “Aalscholvers eten nou eenmaal vis, dat kan ze moeilijk worden verboden. Het beschermen van een hobby zou geen reden moeten zijn om een beschermde inheemse diersoort te doden. Wij hebben de provincie met klem verzocht de toestemming in te trekken. Doen ze dit niet, dan zullen wij juridische stappen overwegen.” 

Recreatieve visserij
Volgens de in april verleende toestemming, zouden de aalscholvers schade veroorzaken aan de bedrijfsmatige visserij. Op sportlandgoed Zwartemeer is een gebied van 320.000 m2 gereserveerd voor activiteiten, zoals paintballen, golf, buggy-rijden, survivalgames en vissen. In het viswater zijn spiegelkarpers, diamant-steuren en schubkarpers uitgezet. Vissen bij het Sportlandgoed wordt steeds populairder en regelmatig worden er viswedstrijden georganiseerd. Animal Rights en Fauna4Life stellen dat er geen sprake is van bedrijfsmatige, maar van recreatieve visserij. Dat is geen wettelijke grond, waarop wilde dieren kunnen worden gedood.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie de belangen van een hobby, zoals vissen, boven de belangen van beschermde dieren stelt. Dit kan nooit de bedoeling zijn en is tevens verboden volgens Europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving.”
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Allereerst is de vraag wat de aalscholvers precies eten. Bovendien zal het doden van de vogels geen oplossing bieden. Beter is het om de vissen schuilgelegenheid te bieden.”

Bekende bewoners
Aalscholvers zijn bekende bewoners van het lage en waterrijke Nederland. Net als alle andere wilde vogels die van nature in Nederland voorkomen zijn ze beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. Aalscholvers zijn te herkennen aan de gespreide vleugels die ze laten drogen in de wind. Nederland telt ongeveer 60 broedkolonies en het aantal broedparen varieert tussen de 20.000 tot 25.000.

Wilde dieren horen erbij
Te vaak worden de belangen van wilde dieren achter de belangen van mensen gesteld. Wilde dieren, zoals aalscholvers, horen erbij in Nederland. Ze hebben hun eigen plek in het landschap en moeten in principe met rust worden gelaten.

 

8 mei 2019

Pin It on Pinterest