Afschot Oostvaardersplassen opnieuw voor rechter

Afschot Oostvaardersplassen opnieuw voor rechter

In november 2019 heeft de rechtbank Lelystad uitgesproken dat de provincie Flevoland ten onrechte toestemming had gegeven om duizenden edelherten in de Oostvaardersplassen dood te schieten. De provincie had het besluit namelijk niet gebaseerd op ecologische gronden. De toestemming waar deze uitspraak over ging, was geldig tot en met 31 december 2019. Dat betekende dus dat de laatste anderhalve maand van vorig jaar niet meer geschoten mocht worden.

Nieuwe ontheffing
Eind vorig jaar heeft de provincie Flevoland echter al een nieuwe ontheffing verleend om het afschot vanaf 1 januari 2020 gewoon voort te zetten. Deze nieuwe ontheffing is verleend op precies dezelfde gronden als de toestemming die door de rechter van tafel is geveegd. Fauna4Life en Dierbaar Flevoland vinden dat ook deze ontheffing moet worden ingetrokken. Wij hebben daarom een bezwaarschrift ingediend bij de provincie. Om te voorkomen dat er gedurende de periode dat dit bezwaarschrift wordt behandeld al edelherten worden afgeschoten, hebben wij de rechtbank Lelystad verzocht om deze ontheffing te schorsen. De zitting vindt plaats op 20 januari. Staatsbosbeheer heeft aan de rechtbank beloofd dat er tot die tijd in ieder geval nog niet geschoten zal worden. Wordt vervolgd.

 

4 januari 2020

Pin It on Pinterest