Animal Rights en Fauna4Life vechten afschieten kraaien en kauwen aan

Animal Rights en Fauna4Life vechten afschieten kraaien en kauwen aan

De provincie Noord-Holland heeft jagers toestemming gegeven om vijf jaar lang kraaien en kauwen te vangen en doden op Texel en Wieringen. Animal Rights is woedend. Campagnemedewerker Jessica Smit: “De ontheffing geldt gedurende het gehele jaar, inclusief het broedseizoen. Het eerst vangen en daarna doodschieten van deze dieren zorgt voor veel stress en leed.”

Vallen, kooien en geweerschoten
De kraaien en kauwen worden gevangen met vallen en kooien en vervolgens met een geweer gedood. Dit terwijl er helemaal niet is aangetoond dat de dieren schade veroorzaken. In 2017 zijn er 3.737 kraaien en 5.259 kauwen geschoten in Noord-Holland.[1] Waarom worden de bevoegdheden van de jagers nu nóg verder opgerekt?

Pauline de Jong, Stichting Fauna4Life: “Voordat een ontheffing kan worden verleend, moet worden aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Er is op Texel alleen één verklaring van een gebiedscoördinator, verder is er helemaal geen onderzoek verricht.”

Weidevogels
Jagers vinden dat de kraaien en kauwen een bedreiging vormen voor de weidevogelstand. De belangrijkste achteruitgang van de weidevogels in Nederland is volgens de dierenrechtenorganisaties echter het gebrek aan broedgebied. De graslanden in Nederland zijn vanuit weidevogelperspectief zowel in omvang als in kwaliteit sterk achteruitgegaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van het leefgebied van de weidevogels door de intensivering van de landbouw ernstig aangetast. Zo bleek ook uit onderzoek van Universiteit Tilburg.[2]

Neem andere maatregelen
Belangrijke maatregelen voor het behoud van weidevogels zijn gericht op het creëren van geschikt leefgebied, in plaats van het afschieten van diersoorten waarvan niet eens bewezen is dat zij invloed hebben op de weidevogelstand. Kraaien en kauwen hebben hun eigen plek in ons landschap en moeten in principe met rust worden gelaten. Smit: “Er wordt te makkelijk naar het geweer gegrepen en onschuldige dieren zijn hiervan de dupe. Samen met Fauna4Life hebben wij bezwaar ingediend tegen de ontheffingen.”

[1] https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/jaarverslagen/Jaarverslag%202017%20FBE%20Noord%20Holland%20dig%20versie.pdf

[2] https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/weidevogels-en-de-europese-en-internationale-verplichtingen-van-nederland(00792e63-bec9-4881-9f90-4b0b75e623de).html

 

5 april 2018

Pin It on Pinterest