Bevers in Noord-Brabant zijn hun leven niet zeker

Bevers in Noord-Brabant zijn hun leven niet zeker

Eind juni verleende de provincie Noord-Brabant een ontheffing om in de hele provincie op alle dijklichamen en waterlopen bevers te verstoren, te vangen of te doden. Als voorwaarde werd gesteld dat de gebruikers van de ontheffing daarbij de zogenaamde escalatieladder moesten doorlopen. Fauna4Life en Animal Rights hebben bezwaar ingediend tegen de laatste stap op deze ladder, het doden.

Alternatieven
In het faunabeheerplan, waar deze ontheffing op is gebaseerd, worden diverse alternatieve en preventieve maatregelen beschreven, zoals frequent controleren en herstellen van graverij, het aanbrengen van gaasraster, plaatsen van een damwand of gaas of stenen, het verflauwen van de oever, de omgeving minder geschikt maken en tenslotte het vangen en verplaatsen van de bevers. Op grond van de wet dient eerst te worden aangetoond dat dit soort alternatieven zijn toegepast, maar niet tot een oplossing hebben geleid, voordat het eventueel doden van dieren aan de orde kan komen. Ten onrechte is met deze ontheffing direct toestemming gegeven om te doden.

Doden geen oplossing
Voordat toestemming kan worden verleend om dieren te doden, moet aannemelijk worden gemaakt dit ook daadwerkelijk iets oplost. De provincie Noord-Brabant gaat er kennelijk vanuit dat het doden de ultieme oplossing is, maar dat klopt niet. Het is weliswaar de laatste stap op de escalatieladder, maar het betreft geen effectieve maatregel. De lege plekken worden namelijk binnen korte tijd door nieuwe bevers ingenomen.
De provincie realiseert zich dit ook. In de voorschriften is bepaald dat als de minder ingrijpende maatregelen niet tot een oplossing hebben geleid, tot doden mag worden overgegaan. Daarbij geldt wel de verplichting om ter plaatste en per direct preventieve maatregelen aan te leggen. Hiermee wordt, volgens de provincie, voorkomen dat andere bevers de vrijgekomen plek weer innemen.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “De toestemming om te doden is onbegrijpelijk. Als er wel preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om graverij door nieuwe bevers te voorkomen, dan kunnen deze maatregelen toch ook werken bij de eerste bevers.”

9 augustus 2023

Pin It on Pinterest