Zuid-Holland staat afschot duizenden konijnen toe

Zuid-Holland staat afschot duizenden konijnen toe

Half juli heeft de provincie Zuid-Holland het Faunabeheerplan konijn 2023-2029 (hierna: FBP konijn) goedgekeurd. Onderdeel van dit plan is het leveren van de gegevens om gebruik te kunnen maken van de landelijke vrijstelling. Op basis van die vrijstelling kunnen alle grondgebruikers konijnen (laten) bestrijden. Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen dit onderdeel van het FBP konijn.

Bijna vogelvrij
Op grond van de goedkeuring van het FBP konijn mogen deze dieren worden bestreden op industrieterreinen, bij (spoor)wegen en dijklichamen, op begraafplaatsen en sportvelden en op ‘overige locaties, te weten openbare locaties waar konijnen door graverij verzakking van bebouwing of schade, vergelijkbaar met schade op sportvelden, veroorzaken of dreigen te veroorzaken’. Kortom, konijnen zijn op deze manier vrijwel in de hele provincie vogelvrij verklaard.
Voordat van de landelijke vrijstelling gebruik kan worden gemaakt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet onder andere worden vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is én er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding. Dit had in het FBP konijn moeten worden aangetoond, maar dat is niet gebeurd.

Geen gunstige staat
Om met de staat van instandhouding te beginnen: Het gaat bijzonder slecht met het konijn. Het dier is op de Rode Lijst van zoogdieren geplaatst en de minister heeft besloten om de jacht op konijnen niet te openen. Dat is niet voor niets. Sinds 1950 is de populatie met meer dan 60% afgenomen.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Elke onnodige sterfte van konijnen moet worden voorkomen. Een vrijbrief om deze dieren in de hele provincie ongelimiteerd te bestrijden, zal in ieder geval niet bijdragen aan herstel van de populatie.”

Alternatieven
Er zijn andere middelen en methoden om eventuele schade op de genoemde locaties te voorkomen of te beperken. Afhankelijk van de situatie kunnen locaties onbereikbaar worden gemaakt of zodanig worden verstevigd dat er geen graafschade kan optreden. Hier gaat de provincie geheel aan voorbij.
Het jaar in jaar uit doodschieten van duizenden konijnen lost de gestelde problemen in ieder geval niet op. De enigen die baat hebben bij het volgen van deze heilloze weg zijn de jagers die op deze manier toch konijnen kunnen doodschieten.
De stichtingen hebben inmiddels bij de rechter een verzoek om voorlopige voorziening ingediend om ervoor te zorgen dat de toestemming zo snel mogelijk buiten werking wordt gesteld.

10 augustus 2023

Pin It on Pinterest