Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij

In april heeft de provincie Noord-Holland ontheffing verleend voor het doden van konijnen op vakantiepark Landal Sluftervallei. Ze mogen worden gevangen met behulp van fretten en daarna gedood. Ze mogen ook ’s nachts worden doodgeschoten en daarbij mag gebruik worden gemaakt van nachtzichtapparatuur, kunstlicht en warmtebeeld. De ontheffing is geldig tot 1 februari 2028. Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar ingediend tegen deze ontheffing.

Overlast
De ontheffing is aangevraagd ter voorkoming van schade en overlast. Het zou gaan om het ondergraven van opritten en looproutes van en naar de vakantiehuisjes, toiletgebouwen en parkeerplaatsen en het verzakken van terrassen. Daarnaast waren er klachten over het feit dat de konijnen aan de beplanting knagen.
Het vakantiepark is gelegen in het duingebied en naast een Natura 2000-gebied. Op een dergelijke locatie kan de aanwezigheid van konijnen worden verwacht en mag ook van een dergelijk park worden verwacht dat paden en gebouwen zodanig worden aangelegd dat eventuele graverij geen effect heeft op de functionaliteit.
In dit geval wordt er kennelijk liever voor gekozen om jaar in jaar uit konijnen te doden. In 2020 bleek eenzelfde soort ontheffing te zijn verleend.

Rode Lijst
Het konijn is in 2020 op de Rode Lijst van Zoogdieren geplaatst, aangezien de populatie sinds 1950 met meer dan 60% is afgenomen. De minister heeft de jacht op het konijn vervolgens niet voor niets gesloten.
De provincie erkent dat in de meeste duingebieden het aantal konijnen veel lager is dan tientallen jaren geleden en dat het duingebied van Texel daarop geen uitzondering vormt. Toch mag het aantal konijnen hier nog sterker worden teruggebracht, omdat de provincie de konijnen op het vakantiepark als een op zichzelf staande populatie beschouwt. Dat kan natuurlijk niet.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “De staat van instandhouding is zeer ongunstig en elk konijn, waar dan ook in het land, is nodig voor het verbeteren van de situatie. Er kan dan geen toestemming worden verleend voor maatregelen die direct bijdragen aan een verdere achteruitgang.”

3 augustus 2023

Pin It on Pinterest