Demonstratie tegen de verdrinkingsdood

Demonstratie tegen de verdrinkingsdood

Elk jaar verdrinken tienduizenden muskusratten in onze Nederlandse wateren. Deze verdrinkingsdood kan meerdere minuten in beslag nemen en is onnodig wreed. In berichtgeving wordt consequent gesproken over vangen, maar niet over doden, verdrinken of vernietigen. Op vrijdag 28 februari organiseren dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life, voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Muskus- en Beverratten in Amersfoort, een demonstratie tegen de verdrinkingsdood.
Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Er wordt gestreefd naar complete uitroeiing van deze dieren op de meest gruwelijke wijze. Het doden van deze knaagdieren is niet verplicht of noodzakelijk, zoals ons vaak wordt voorgehouden, maar enkel en alleen een politieke keuze. Preventieve maatregelen worden amper onderzocht.”

Minutenlange verdrinkingsdood
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is een muskusrat geen rat, maar een knaagdier uit de familie van woelmuizen. Muskusratten leven overal waar niet te zout water is. Bij rivieren, meertjes, sloten en beken, maar ook in moeras- en veengebieden. In Nederland zijn muskusratten in elke provincie te vinden.
Bij de bestrijding wordt gebruik gemaakt van onderwaterkooien en klemmen, waardoor deze dieren een verdrinkingsdood sterven die minuten kan duren. Jaarlijks worden tienduizenden dieren op die manier gedood. In de klemmen en kooien komen ook andere dieren vast te zitten, zo verdronken er in 2017 nog vijf jonge otters.

Dieren doden met belastinggeld
Muskusratten komen van oorsprong niet in Europa voor en staan sinds 2017 op de Europese lijst van invasieve exoten, de zogenaamde Unielijst. De dieren zijn begin 1900 naar Europa gehaald voor de bontfok en hebben zich inmiddels in grote delen van het continent gevestigd. De muskusrat staat op de Unielijst, maar het doden van deze dieren is niet verplicht.
Soorten die al gevestigd zijn, hoeven niet te worden uitgeroeid. De 35 miljoen aan belastinggeld die jaarlijks wordt uitgegeven aan bestrijding, kan ook gebruikt worden voor het treffen van preventieve en diervriendelijke maatregelen.

Vermijding in plaats van bestrijding
Muskusratten worden voornamelijk gedood, omdat ze schade aan dijken en andere waterkeringen kunnen veroorzaken. Aan het verstevigen van dijken zouden hoge kosten verbonden zijn, maar deze kosten zijn niet inzichtelijk gemaakt. Bovendien treedt er ondanks de ‘bestrijding’ alsnog schade aan dijken op die moet worden hersteld. Daarnaast graven niet alleen muskusratten in dijken. Ook konijnen, mollen, ratten, vossen, honden en bevers doen dit. Zo werd er vorig jaar nog een bevergang van 10,5 meter lang aangetroffen in een dijk langs de IJssel.
Jessica Smit: “Voor bevers worden er diervriendelijke maatregelen toegepast. Eventuele schade wordt direct hersteld. Waarom kan dat bij muskusratten dan niet? Preventieve middelen beschermen de dijken immers tegen alle gravende dieren.”

Stop de verdrinkingsdood
Op vrijdag 28 februari organiseren de dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life gezamenlijk een protest voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Muskus- en Beverratten in Amersfoort. De demonstratie start om half 12 en vindt plaats voor het Waterschapshuis aan het Stationsplein 89.

PROGRAMMA 11.30 – 13.30 UUR

11.30 – Aankomst en opstellen achter protestborden.

11.45 – Welkom Jessica Smit van Animal Rights.

11.50 – Mediamoment en livestream op Facebook.

12.10 – Toespraken (Cynthia Pallandt, Frank Wassenberg, Willem Vermaat, Jeroen Siebelink)

12.40 – Kaartjes schrijven naar commissie.

13.00 – Start vergadering (bijwonen indien aangemeld).

13.30 – Einde demonstratie.

 

26 februari 2020

Pin It on Pinterest