Knobbelzwanen Friesland hele jaar vogelvrij

Knobbelzwanen Friesland hele jaar vogelvrij

De provincie Friesland heeft jagers toestemming gegeven om knobbelzwanen in bijna de hele provincie af te schieten, in verband met mogelijke schade aan graslanden en granen. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben samen bezwaar aangetekend. De organisaties: “Deze toestemming rammelt aan alle kanten. Zo mogen zwanen worden afgeschoten in maanden, waarin de dieren ruien en zich aan de Friese kust ophouden. In deze maanden is al sinds 2013 geen schade gemeld. Zonder aangetoonde schade mogen er volgens de wet geen dieren worden doodgeschoten.”

Wettelijke vereisten
In beginsel worden alle inheemse dieren in Nederland door de Wet natuurbescherming beschermd. Zo is het verboden om in het wild levende vogels te vangen of te doden en hun nesten, rustplaatsen of eieren te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Knobbelzwanen zijn een inheemse diersoort en worden beschermd door deze wet.
Provinciebesturen kunnen een ontheffing verlenen om een uitzondering te maken op deze bescherming. Dit kan alleen als de soort niet in gevaar is (bijvoorbeeld met uitsterven wordt bedreigd), als er geen andere preventieve oplossing te vinden is én als er daadwerkelijk sprake is van belangrijke schade. Ontheffingen worden in Nederland veel te makkelijk verleend. Ze worden aangevraagd door jagers die een direct belang hebben bij de jacht en ze worden routinematig door provinciebesturen verleend.

Schade niet aangetoond
Knobbelzwanen mogen van de provincie Friesland het hele jaar door, tussen zonsopkomst en zonsondergang, worden doodgeschoten. Een ontheffing kan alleen worden verleend ter voorkoming van belangrijke schade. De provincie heeft deze toestemming verleend, omdat er volgens de provincie in de hele provincie sprake zou zijn van schade.
Pauline de Jong van Fauna4Life: “De rechter heeft al eerder geoordeeld dat uit het enkele gegeven dat zowel knobbelzwanen als schadegevoelige gewassen in de hele provincie voorkomen, niet de conclusie kan worden getrokken dat belangrijke schade zich in de hele provincie voordoet. Er moet per geval, bijvoorbeeld per bedrijf, worden aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade én dat preventieve maatregelen niet beschikbaar zijn.”

Veel leed
Knobbelzwanen zijn grote dieren die bijna nooit in één keer kunnen worden doodgeschoten. De dieren worden vaak alleen in de vleugels geraakt, waarna ze een lange doodsstrijd moeten doormaken.
Keer op keer verlenen provinciebesturen ontheffingen die het doden van wilde dieren mogelijk maken. In plaats van het geweer te zien als enige en ultieme oplossing voor problemen, die er soms zelfs helemaal niet zijn, moet er veel meer worden gekeken naar maatregelen om dieren fysiek te weren of te verjagen met niet-dodelijke middelen.

 

6 maart 2020

Pin It on Pinterest