Edelherten in OVP geen probleem, maar essentiële schakel

Edelherten in OVP geen probleem, maar essentiële schakel

De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer, beheerder van de Oostvaardersplassen, opdracht gegeven om op zo kort mogelijke termijn ongeveer driekwart van het huidige aantal edelherten dood te schieten. Dit zal niet alleen leiden tot heel veel dierenleed. Het betekent ook dat gezonde dieren worden geschoten en dat sociale verbanden en natuurlijke processen worden verstoord. Bovendien betekent deze drastische ingreep dat de natuurwaarden in dit gebied ernstig zullen worden aangetast en de kans groot is dat moerasvogels uit dit gebied zullen verdwijnen. 

Onmisbare schakel
Fauna4Life is een van de zes organisaties die op 5 november jl. bij de rechtbank in Lelystad heeft gepleit voor een verbod op het afschieten van bijna 2000 edelherten. (Zie ons eerdere bericht inzake ons bezwaarschrift in deze) Anders dan in verschillende media is vermeld, is Fauna4Life van mening dat de huidige aantallen edelherten geen probleem zijn. Er is geen sprake van ‘overbegrazing’ en ook zijn er niet ‘teveel’ herten.

De grote grazers (edelherten, maar ook runderen en paarden) zorgen in de Oostvaardersplassen voor een groot grazig gebied, waar duizenden ganzen van profiteren.  Deze ganzen zijn belangrijk om het naastgelegen moeras geschikt te houden voor een groot aantal vogelsoorten. De Oostvaardersplassen is vanwege het voorkomen van deze moerasvogels als natuurgebied aangewezen in het kader van Natura 2000. Kortom, de huidige aantallen edelherten vormen in dit gebied geen probleem, maar zijn juist een onmisbare schakel in dit unieke natuurgebied. Er is dan ook geen enkele reden om in te grijpen of om het huidige beheer los te laten.

Uitspraak over twee weken
Als de plannen van de provincie Flevoland doorgaan en het aantal edelherten wordt door afschot beperkt tot een kwart van het huidige aantal, dan zal dit een dramatisch effect hebben op het ecosysteem in dit gebied en zal onherroepelijk ten koste gaan van de natuurwaarden en de aanwezig moerasvogels.

De rechter zal op 19 november uitspraak doen op ons verzoek om de opdracht aan Staatsbosbeheer te schorsen. Tot die tijd mag er in ieder geval niet worden geschoten.

 

Foto: Arno Jan Boere

6 november 2018

Pin It on Pinterest