Fauna4Life steunt Staat tegen jagers in bodemprocedure

Fauna4Life steunt Staat tegen jagers in bodemprocedure

In oktober 2022 behandelde de rechtbank Den Haag een door de Jagersvereniging ingediend kort geding tegen de Staat. De inzet was toen het opheffen van het verbod om te jagen op hazen in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg. De rechter oordeelde toen dat deze zaak te complex was voor een kort geding. Aanstaande maandag staan de Jagersvereniging en de Staat opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank in het kader van de bodemprocedure die de Jagersvereniging vervolgens is gestart. Fauna4Life heeft zich samen met Animal Rights geschaard aan de kant van de Staat.

Ongunstige staat van instandhouding
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel de haas als het konijn sinds 1950 zeer sterk in aantal achteruit zijn gegaan. Daardoor wordt de staat van instandhouding van beide diersoorten als ongunstig beoordeeld. De minister heeft naar aanleiding hiervan besloten om de jacht op het konijn in het seizoen 2022-2023 in het hele land te sluiten. De jacht op de haas werd gesloten in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg. Inmiddels heeft de minister aangegeven dat de jacht op beide diersoorten in het seizoen 2023-2024 gesloten blijft, in het hele land wat betreft het konijn en in de drie genoemde provincies wat betreft de haas.

Jagers willen schieten
De Jagersvereniging betoogt allereerst dat de wetenschappelijke rapporten, waar de minister zich op heeft gebaseerd, niet kloppen. Ze erkennen wel dat beide diersoorten in aantal achteruit zijn gegaan. De jagers menen echter dat de jacht niet de oorzaak van de afname is en dat de jacht daarom gewoon geopend zou moeten worden.
Zelfs als de jacht niet de oorzaak van de achteruitgang van beide diersoorten is, blijft een feit dat de staat van instandhouding ongunstig is, waardoor op grond van de wet de jacht helemaal niet geopend kan worden. Afgezien daarvan is het natuurlijk volstrekt onacceptabel dat dieren, waarvan de populaties sterk zijn afgenomen, zonder enig redelijk doel opzettelijk worden gedood. Jacht vindt namelijk uitsluitend plaats, vanwege het plezier dat de jager daaraan beleeft.
Op maandag 21 augustus wordt de bodemprocedure behandeld.

18 augustus 2023

Pin It on Pinterest