Fauna4Life voor ganzen naar de rechter

Fauna4Life voor ganzen naar de rechter

Vandaag gingen wij, Fauna4Life, en Animal Rights samen naar de rechtbank in Utrecht. Daar werd ons beroep tegen het vangen en doden van ganzen met behulp van CO2 behandeld. De provincie Utrecht heeft toestemming verleend om deze ganzen te vergassen met als argument dat dat noodzakelijk zou zijn vanwege de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol. De provincie meent dat er minder kans zou zijn op botsingen tussen ganzen en vliegtuigen als het aantal ganzen drastisch zou worden verlaagd. Deze argumentatie klopt op meerdere punten niet.

Allereerst worden er al tientallen jaren ganzen rondom Schiphol gedood door middel van afschot en vergassing, maar de aantallen blijken daardoor niet af te nemen. Afgezien daarvan gaat het helemaal niet om de aantallen ganzen en zeker niet om de aantallen ganzen in Utrecht. Een botsing met een vliegtuig zal alleen optreden als vliegende ganzen in de directe omgeving van Schiphol de baan van startende of landende vliegtuigen kruisen. Dat gebeurt vooral als ganzen iets te zoeken hebben in de omgeving van deze luchthaven. En dat is het geval, aangezien op de landerijen in de Haarlemmermeer (naast Schiphol) op grote schaal gewassen worden geteeld die aantrekkelijk zijn voor ganzen, zoals granen, bieten en aardappelen. De meest effectieve maatregel om de kans op botsingen daadwerkelijk te beperken, is het stoppen met de verbouw van dit soort gewassen op deze locatie. Zolang er in de omgeving van Schiphol aantrekkelijke gewassen worden geteeld, zullen er vanuit de hele regio ganzen naar de Haarlemmermeer worden toegetrokken met alle risico’s van dien. Wij hebben dit vandaag aan de rechter uitgelegd en hopen op een voor ons positieve uitspraak.

 

24 april 2019

Pin It on Pinterest