Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Uit een column van Tommy Wieringa: “Hij, zelf een jager, zei: Als er één ding is waar een goede jager een hekel aan heeft, dan is het aan een slechte jager.”

Tommy Wieringa schreef dit naar aanleiding van mislukte schoten op een paar kauwen en een gans waardoor deze vogels alleen gewond raakten. De gans lag nog lang te spartelen aan de rand van de sloot. Een gewond kauwtje werd door de jager op een zeer oneerbiedige manier uit zijn lijden verlost. Tommy Wieringa wilde een klacht indienen en hoorde tot zijn verbazing dat alleen andere jagers een klacht over jagers kunnen indienen. De slager keurt zijn eigen vlees.
Dergelijke taferelen zijn wat ons betreft ontoelaatbaar. Het schieten van ganzen en kauwen is niet nodig, maar er wordt helaas wel in het hele land toestemming voor gegeven. Als de vogels vervolgens worden aangeschoten maar niet gedood, mogen jagers ze niet laten lijden en ook niet ‘oneerbiedig’ doden. Bovendien zou een niet-jager hierover een klacht moeten kunnen indienen. Er staat ons nog veel te doen.

Maar 2019 was ook een jaar met successen: de opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen is door de rechter vernietigd, de ontheffing voor het doden van aalscholvers in Drenthe is naar aanleiding van ons bezwaarschrift ingetrokken en er is geen gebruik gemaakt van vangkooien voor kraaien in Den Burg. Dit zijn nog maar enkele successen die samen met Animal Rights en Dierbaar Flevoland behaald zijn.

Wij willen u vragen om tijdens de donkere dagen aan het eind van het jaar niet alleen aan uw medemens te denken, maar ook aan de fauna. Laten we ons blijven inzetten voor de in het wild levende dieren en er met z’n allen voor zorgen dat Nederland zich steeds meer bewust wordt van hetgeen de jacht werkelijk inhoudt.
Fauna4Life dankt u, alle donateurs en medestanders. Hopelijk mogen wij komend jaar weer op uw steun rekenen.

Namens het bestuur,
Marianne Oudenhuysen, voorzitter

 

20 december 2019

Pin It on Pinterest