Twaalf dierenrechtenorganisaties willen stop wasberenjacht

Twaalf dierenrechtenorganisaties willen stop wasberenjacht

De provincie Gelderland wil wasberen volledig uitroeien. Twaalf organisaties verzetten zich tegen dit besluit en hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar het provinciebestuur. De organisaties hekelen het demoniseren van de dieren, uiten kritiek op het hopeloze beleid en pleiten ervoor om wasberen te accepteren als ingeburgerde soort. 

Incorrecte en eenzijdige informatie
In berichtgeving omtrent wasberen worden de dieren onterecht gedemoniseerd, zo stellen de organisaties. Er wordt keer op keer benadrukt dat wasberen een gevaar vormen voor biodiversiteit, de volksgezondheid of schade veroorzaken aan de landbouw.
In heel Europa is tot op heden geen bewijs gevonden van negatieve effecten van de dieren op de biodiversiteit. In Duitsland, waar lokaal hoge dichtheden worden bereikt, is de totale schade aan de landbouw tot op heden minimaal.[1] In Nederland is helemaal geen schade bekend of gemeld.[2] De organisaties: “Dit beleid is niet op feitelijkheden gebaseerd. Wij willen dat de provincie juiste en eerlijke informatie verstrekt.”

Afschot is een hopeloze zaak
In Duitsland leven wasberen al tientallen jaren zonder problemen. In de grensstreken met Nederland zijn de aantallen nog laag. Dat zal naar verwachting op korte termijn veranderen. De komst van de wasbeer in ons land is niet te stoppen. De meest verstandige keuze is om het dier te accepteren als nieuw lid van onze fauna.
De organisaties: “De provincie heeft er nu heel bewust voor gekozen om tot het einde der tijden wasberen die de landsgrens over wandelen, te veroordelen tot de kogel. De ervaring in Duitsland leert dat het doden niet tot minder wasberen leidt. Het afschot komt daardoor neer op een vorm van zinloos geweld.”[3]


Ondertekend door: Animal Earth Foundation, Animal Rights, Animal Save Nederland, Bite Back, Comité Dierennoodhulp, Dierbaar Flevoland, Een DIER Een VRIEND, Fauna4Life, Hans Bouma,  Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, VeggieSquad

 

[1] Alterra, Wageningen, (2008). “Wasberen (Procyon lotor L.1758) in Nederland; verspreiding, ecologie en mogelijk gevolgen voor Nederland.” Pagina 17.

[2] NVWA, (2019). “Factsheet wasbeer”.

[3] Het afschot van wasberen is een hopeloze zaak die niet affectief zal blijken, zo stelt ook Jaap Mulder, bioloog en roofdierspecialist in een interview met Omroep Gelderland. https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430494/Afschieten-heeft-geen-zin-dus-accepteer-de-wasbeer

 

16 december 2019

Pin It on Pinterest