Geweldig nieuws: Deurne staakt plezierjacht

Geweldig nieuws: Deurne staakt plezierjacht

In de bossen van Deurne mogen geen hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden meer worden afgeschoten. De gemeente zal alleen bij hoge uitzondering nog toestemming geven aan jagers om met het geweer op te treden.

Heftige discussie

In de gemeente Deurne is al lange tijd een heftige discussie gevoerd over het verpachten van de jacht op de gemeentelijke gronden. Het contract met de plaatselijke Wildbeheereenheid (WBE) werd met name door voormalig WBE-lid en ex-jager Sjaak Kuijpers voortdurend aan de orde gesteld. Volgens hem heeft de WBE de afgelopen decennia geen ‘beheer’ uitgevoerd, zoals de gemeente wilde, maar was er sprake van pure plezierjacht. Het resultaat daarvan is dat de populaties van de hierboven genoemde wildsoorten zeer drastisch zijn afgenomen.

Jachtwild beschermd

Vorig jaar liep het meerjarige pachtcontract af, maar heeft de gemeente dit contract met een jaar verlengd om dit onderwerp uitgebreid in de gemeenteraad te bespreken. Vandaag kwam het geweldige nieuws naar buiten dat de gemeente heeft besloten om in principe geen toestemming meer te verlenen voor de jacht op de vijf wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend. Alleen als er ‘zwaarwegende redenen’ voor zijn, zullen deze dieren op afroep kunnen worden geschoten. De kans dat de genoemde diersoorten op de gemeentelijke gronden belangrijke schade zullen aanrichten of een gevaar voor de openbare veiligheid zullen vormen, is zeer gering. Bovendien kunnen er zo nodig prima alternatieve maatregelen worden genomen. Wij verwachten dan ook dat deze uitzondering in de praktijk niet zal voorkomen.

26 maart 2021

Pin It on Pinterest