Hoera! Fauna4Life bestaat 5 jaar

Hoera! Fauna4Life bestaat 5 jaar

We hebben veel bereikt, maar Fauna4Life is nog steeds hard nodig.

Ter ere van ons jubileum brengen wij de eerste papieren uitgave van Stichting Fauna4Life uit. Wij besteden hierin aandacht aan de interviews die wij de afgelopen jaren hebben gepubliceerd op onze website. Hoewel het om personen gaat uit allerlei verschillende disciplines, zoals wetenschappers en schrijvers, is er wel een rode lijn in hun verhaal te ontdekken. Zij vinden allemaal dat de natuur sterk onder druk staat en dat met name roofdieren ten onrechte de schuld krijgen van de achteruitgang van andere diersoorten. Zij stellen onder andere: ‘Predatie is geen probleem, zolang het habitat op orde is’ en ‘Intensivering van de landbouw met te lage waterstanden, schaalvergroting, eenvormiger worden van de vegetatie heeft geleid tot ‘akkers’ met uitsluitend Engels raaigras, waar geen insecten, het voedsel voor weidevogelkuikens, meer voorkomen’ en ‘Om weidevogels als de grutto van de ondergang te behoeden moet de landbouw op de schop’. Zij vinden dat er een omslag moet worden gemaakt naar biologische landbouw.

Ondanks de sterke jachtlobby en het feit dat jagers vertegenwoordigd zijn op alle niveaus van beleid en bestuur, heeft Fauna4Life door middel van juridische procedures diverse successen geboekt. Onze organisatie probeert overal in het land op basis van de uitgangspunten in de wet te voorkomen dat dieren ten onrechte worden gedood.

Wil je ook dat de in het wild levende dieren een kans krijgen om in vrijheid te leven en te sterven? Vind je ook dat jagen voor het plezier niet meer van deze tijd is? Word dan donateur. Deze dieren zonder stem hebben onze hulp hard nodig. Met jouw donatie kunnen wij ons belangrijke werk voortzetten en uitbreiden.

Als je nu donateur wordt, krijg je het jubileumnummer van ons cadeau. Donateur worden kan al vanaf € 2,50 per maand. Het blad is ook te bestellen voor € 3,00 via info@fauna4life.nl.

11 december 2022

Pin It on Pinterest