Hoge Veluwe: Open de doorgangen!

Hoge Veluwe: Open de doorgangen!

Op 20 mei vindt er een demonstratie plaats tegen de hekken bij de oversteekplaatsen van het park Hoge Veluwe. De demonstratie wordt georganiseerd door actiegroep Active for Justice en de Vrije Bond Utrecht, een lokale afdeling van anarchistische federatie de Vrije Bond. Fauna4Life steunt deze demonstratie van harte. Het park is steeds weer in het nieuws over hun draconisch beleid rondom hekken, dieren en de wolf. Dit allemaal om geld te verdienen door middel van de natuur die door hun hekken bedwongen wordt, ten koste van de dieren die in en rondom het park leven.

Sinds 2019 zijn het ecoduct Oud-Reemst en de faunapassage bij het Deelerwoud afgesloten door het nationaal park de Hoge Veluwe. Het gevolg? Dieren, waaronder edelherten, kunnen niet meer op eigen beweging rondtrekken en zich naar aansluitende gebieden begeven. Dit zorgt voor een verstoring van hun natuurlijke levenswijze.

Leefgebieden
De afsluiting van het ecoduct Oud-Reemst (wat voor de Nederlandse staat een kostenplaatje van maar liefst 8 miljoen euro is geweest) zorgt niet alleen voor problemen voor de dieren die binnen de hekken van het park zitten opgesloten, ook de dieren buiten het park zijn hier de dupe van. Dieren zoals edelherten en reeën kunnen zich niet meer over grotere afstanden verplaatsen, waardoor ze sneller in aanraking komen met wegen wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.


De wolf
Binnen het nationaal park de Hoge Veluwe bevindt zich een paartje wolven. Door de afsluiting van dit park, heeft de wolf amper de kans te ontkomen aan mensen. Dat terwijl een wolf normaal zeer mensenschuw is. Deze situatie heeft al tot verschillende contactmomenten geleid, waardoor enige tijd geleden zelfs ophef is ontstaan over de veiligheid van de bezoekers. Het aanwezige koppel heeft een nest gekregen, en uiteindelijk willen de jonge wolven op zoek gaan naar een eigen territorium. Door de afsluiting van het park is dit echter ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt.

De moeflon
Uiteraard hebben ook de wolven eten nodig en zij gaan daarvoor op jacht. Binnen het nationaal park de Hoge Veluwe is de moeflon een gemakkelijke prooi. De moeflon komt hier niet van nature voor. Normaliter zou deze bescherming zoeken tussen de, hier afwezige, rotsen. Om het dier te beschermen tegen de wolf zijn de resterende exemplaren achter wolfwerende omheiningen geplaatst. Hierdoor heeft de moeflon ook een minder groot leefgebied. Het park heeft er geen geheim van gemaakt het belang van deze exotische diersoort bóven de terugkeer van een natuurlijk roofdier te stellen. Elk dier verdient een kans op een eerlijk leven, maar het schokt ons dat het park een exoot boven een natuurlijk ecosysteem verkiest en daarom de hekken gesloten wil houden.

Wat willen wij?
Wij eisen dat het park de faunapassage en het ecoduct opnieuw openstelt voor passerend wild, zodat alle dieren (van hert tot wolf) toegang hebben tot de verschillende gebieden en niet vast hoeven te zitten in een omheind park. Wij zijn van mening dat het nationaal park niet het recht heeft om de dieren opgesloten te houden voor eigen belang.

Ben je het met ons eens?
Laat ook van je horen! De demonstranten verzamelen op de hoek van de Pothovenlaan– Harskamperweg op 20 mei om 13:00 uur.

8 mei 2023

Pin It on Pinterest