Demonstratie tegen afschot aalscholvers in Drenthe

Demonstratie tegen afschot aalscholvers in Drenthe

Op maandag 17 juni organiseren dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life een demonstratie tegen het afschot van aalscholvers op Sportlandgoed Zwartemeer in Drenthe. De aalscholvers zouden concurreren met hengelaars en mogen van het provinciebestuur daarom worden gedood. De organisaties: “Op 17 juni wordt ons bezwaar behandeld door de bezwarencommissie van de provincie. Wij roepen zoveel mogelijk mensen op om samen met ons te komen demonstreren tegen dit absurde besluit. Aalscholvers eten vis om te overleven. Hengelen is een hobby.”

Groeiende weerstand tegen afschot
De dierenrechtenorganisaties hadden begin mei een bezwaarschrift ingediend tegen het doden van de vogels. Ook Vogelbescherming en de Partij voor de Dieren hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het afschot. Zelfs Sportvisserij Nederland staat niet achter deze werkwijze.
Het sportlandgoed is gevestigd nabij het beschermde natuurgebied Bargerveen, dat een van de weinige aalscholverkolonies van Drenthe huisvest. Op de aalscholvers heeft zo’n voedselbron een enorme aantrekkingskracht. De naburige kolonie herbergt hooguit enkele tientallen broedparen, afschot zou de populatie volledig kunnen uitroeien.

Zitting bij provincie
Op maandag 17 juni wordt het bezwaar van de organisaties en het verweer van de provincie behandeld. In haar verweerschrift stelt de provincie met droge ogen dat de schade niet alleen uit de predatie van gekweekte vissen bestaat, maar ook voor stress onder de vissen zorgt, waardoor zij vatbaarder worden voor ziekten.
Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Fijn dat de provincie erkent dat vissen stress en pijn kunnen ervaren, zoals de wetenschap ook aantoont, maar dat zou juist een extra reden moeten zijn om het hengelen te verbieden, niet om aalscholvers dood te schieten. Over de stress en pijn van deze dieren wordt echter met geen woord gerept.

Oproep demonstratie
De organisaties roepen iedereen op om op maandag 17 juni om 10:30 uur met spandoeken en protestborden te demonstreren voor het provinciehuis aan de Westerbrink 1 in Assen.

PROGRAMMA

– 10:30 aankomst en opstellen achter spandoeken en protestborden;

– 11:00 mediamoment: o.a. livestream op Facebook;

– 11:15 toespraken;

– 12:00 einde demonstratie.

 

15 juni 2019

Pin It on Pinterest