Hoger beroep: Zeeuwse reeën krijgen de kogel

Hoger beroep: Zeeuwse reeën krijgen de kogel

Animal Rights en Fauna4Life hadden een procedure aangespannen tegen het afschot van reeën in Zeeland. Deze week is het beroep ongegrond verklaard. De dierenrechtenorganisaties gaan in hoger beroep. De rechter stelt dat de provincie mag uitgaan van het Faunabeheerplan, tenzij deze grote gebreken vertoont. Animal Rights campagneleider Jessica Smit vindt de uitspraak onbegrijpelijk: “De provincie stelt dat alternatieven zijn toegepast, maar dat deze niet effectief zijn, terwijl uit een onafhankelijke evaluatie1 blijkt dat er op sommige locaties letterlijk niets worden gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten en aanrijdingen te voorkomen.”

Provincie laat steken vallen
Volgens de rechter heeft de provincie Zeeland voldoende oog gehad voor alternatieve (preventieve) middelen. De provincie noemde tijdens de zitting het maaien van bermen in Zeeland echter “financieel niet uitvoerbaar” en het verlagen van de maximumsnelheid een “belemmering van de doorstroming van het verkeer”. Twee simpele maatregelen die een groot effect kunnen hebben op de levens van reeën en de verkeersveiligheid van mensen.

Jessica Smit: “Eerder stelde de provincie al dat verkeersveiligheid boven de natuur staat. Juist als je verkeersveiligheid belangrijk vindt zou je maximaal moeten inzetten op preventieve maatregelen voor het voorkomen van verkeersongelukken. De provincie vertikt dit.”

Aanrijdingen door gedrag, niet door toename
Aanrijdingen met reeën worden veroorzaakt door zowel het gedrag van reeën als door het gedrag van mensen. Uit een studie van de Dierenbescherming naar het reeënbeheer in Nederland blijkt dat het afschieten van reeën niet leidt tot een significante vermindering van het aantal aanrijdingen.

Pauline de Jong, secretaris Fauna4Life: “Reeën steken dagelijks wegen over, omdat hun leefgebied door wegen wordt doorsneden. Dat gaat meestal goed. Als er geschoten wordt, zullen de overgebleven reeën nog steeds oversteken. Daarom is het essentieel om maatregelen op en rond wegen te nemen, zoals verlaging van de snelheid van het verkeer. ”

Gunstige staat van instandhouding
Tijdens de zitting op 15 oktober werd aangegeven dat er op dat moment 22 dieren waren geschoten en dat dit aantal de komende tijd zal toenemen. De rechter oordeelde verder dat de gunstige staat van instandhouding van de reeën in Zeeland niet in gevaar is. Het wordt hoog tijd dat we in Nederland niet alleen naar het belang van een soort in haar algemeenheid kijken, maar ook naar de belangen van individuele dieren.

1 Er is een inventarisatie gedaan van de tot nu toe getroffen maatregelen, door onderzoeksbureau Boersma & van den Brink. Hierin staat dat er over de afgelopen periode niet bekend is of er specifieke maatregelen zijn getroffen om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Het onderzoek concludeert uiteindelijk, na het zelf bezoeken van de wegtrajecten, dat voor zover er al maatregelen ZIJN getroffen, deze beperkt blijven tot het plaatsen van waarschuwingsborden en aanbrengen van wildspiegels. Dit zijn middelen waarvan deskundigen zeggen dat ze niet effectief zijn. Op sommige trajecten is er zelfs geen enkele maatregel getroffen. In de evaluatie wordt verder geadviseerd om in ieder geval het maaibeleid aan te passen, zodat wegen overzichtelijker worden. Een weinig ingrijpende maatregel. Er wordt nergens uitgelegd wat er met dit advies is gedaan.

 

3 november 2018

Pin It on Pinterest